granulator / prasa do peletu Gama Pardubice

prasa do peletu, granulator, prodoreko, gama pardubice

Granulator TL 700

Użycie maszyny

Granulator stosuje się do granulowania mieszanek paszowych ichż istotnym elementem są śruty zbożowe i dalsze surowce (naprz. suszona pasza, suszone trociny, słoma, pyły zbożowe) ichż fizykalnie-mechaniczne atrybuty umożliwiają ich aglutynację. W przypadku, żeby urządzenie było użyte do produkowania innego niz właściwego surowca, musi to być uzgodnione z producentem tego urządzenia.

Maszyna nie może działać osobno, jest częścią linii technologicznej.

prasa do peletu, granulator, prodoreko, gama pardubice

Opis maszyny

Granulator działa płynnie pod warunkiem ciąglej dostawy surowców. Naparzony albo nawilżony surowiec jest wprowadzany na powiechrznie matrycy, gdzie jest rolkami prasującymi wciskiwany do otworów matrycy i na dolnej stronie matrycy jest odcinany albo się odłamuje na wałki(pelety, brykiety), które są transportowane do spadu i odtąd do chłodziarki. Długość pelet albo brykiet zależy od liczby odcinających nożów i od ilości dostarczanego surowca, tj. całkowej mocy granulatora.

prasa do peletu, granulator, prodoreko, gama pardubice

Pelety – kruszony surowiec, prasowany do krztałtu wałków do średnicy 16 mm
Brykiety – nie kruszony, albo grubo kruszony surowiec, prasowany do wałków ichż średnica jest większa niż 16 mm

prasa do peletu, granulator, prodoreko, gama pardubice

Naparzony, nawilżony i nadrobiony surowiec jest dostarczywany z właściwego urządzenia maszyny, które nie jest częścią granulatora. Po wyprasowaniu jest trzeba pelety ochłodzić na temperaturę 20°C albo o 5°C wyższą niż jest temperatura otoczenia. Przy ekspedycji muszą mieć pelety temperaturę maks. 30°C. Wpływem wytłaczania sypkiego surowca przez otwory matrycy, dochodzi w niektórych przypadkach do powstania hygienicznie wadliwych zanieczyszczeń, które jest trzeba aspirować.

 

prasa do peletu, granulator, prodoreko, gama pardubice

Prasa do peletowania TL700 i jej stosowanie

Prasa do peletowania biomasy stosuję się do produkcji pelet. Peletowanie suszonych trocin, słomy, siana, kukurydzy, słonecznika i odpadów powstających podczas czyszczenia zbóż, których właściwości fizyko – mechaniczne pozwalają im się zjednoczyć. W przypadku, żeby urządzenie było stosovane do przetwarzania innego surowca, musi to zatwierdzić producent.

Firma oferuje peletowanie próbek i innych niż wymienionych, w pomieszczeniu firmowym. Pomyślnie były sprawdzane próbki odpadów pulpy, PVC, rozdrobionej gumy i rozgnieconej plandeki.

prasa do peletu, granulator, prodoreko, gama pardubice

Według rodzaju przetwarzanego surowca oraz żądanego działania można stosować prasę TL600 albo TL700.

Opis prasy do peletowania

Prasa do pelet TL700 działa płynnie pod warunkiem ciąglej dostawy surowców. Prawidłowo dostosowany surowiec jest wprowadzany na powiechrznię matrycy, gdzie jest rolkami prasującymi wciskiwany do otworów matrycy i na dolnej stronie matrycy jest odkrajany albo się odłamuje na peletki, które są transportowane do wylotu i odtąd do sprzętu chłodniczego.

Długość pelet zależy od liczby nożów odcinających i od ilości dostarczanego surowca, to znaczy od całkowitej wydajności TL.

Surowiec jest wprowadzany z odpowiedniego urządzenia, które nie jest częścią TL. Po sprasowaniu jest trzeba granulki ochłodzić na temperaturę 20°C albo o 5°C wyższą niz jest temperatura otoczenia. Podczas ekspedycji musi mieć granulka temperaturę max. 30°C. Wpływem wytłaczania sypkiego surowca przes otwory matrycy, dochodzi do powstawania higienicznie szkodliwych zanieczyszczeń, które jest trzeba aspirować.