odsysacze pyłu / scrubbery mokre Evaporator Dryer Technologies

EDT Polska, evaporator dryer Technologies Polska, suszarnia rozpyłowa, suszarnia fluidalna, system CIP, krystalizator, cyklon, skruber, odsysacz pyłu, technologia suszenia, cyklon, cyklon strumienia zwrotnego, chłodziarka fluidalna, systemy suszenia, systemy chłodzenia

Odsysacze pyłu / Scrubbery mokre
EDT Polska, evaporator dryer Technologies Polska, suszarnia rozpyłowa, suszarnia fluidalna, system CIP, krystalizator, cyklon, skruber, odsysacz pyłu, technologia suszenia, cyklon, cyklon strumienia zwrotnego, chłodziarka fluidalna, systemy suszenia, systemy chłodzenia
Płuczki (scrubbery) mokre są ekonomiczną i skuteczną metodą oczyszczania powietrza wylotowego w celu zmniejszenia emisji pyłów i zapachów przed odprowadzeniem do atmosfery.
Scrubber mokry stosowany w połączeniu z cyklonem zapewnia wtórne oczyszczenie strumienia powietrza przed odprowadzeniem do atmosfery.
Czyszczenie odbywa się poprzez natryskiwanie lub nasycanie strumieniem powietrza cieczą do czyszczenia końcowego powietrza.
Rodzaje Scrubbery mokre dostarczane przez EDT:
– scrubber Venturi
– scrubber tray
– scrubber rozpyłowy

EDT Polska, evaporator dryer Technologies Polska, suszarnia rozpyłowa, suszarnia fluidalna, system CIP, krystalizator, cyklon, skruber, odsysacz pyłu, technologia suszenia, cyklon, cyklon strumienia zwrotnego, chłodziarka fluidalna, systemy suszenia, systemy chłodzenia