mielenie / mikronizacja

Młyn – urządzenie do rozdrabniania cząstek stałych. Przyjmuje się, że mieleniem nazywamy proces, w którym produktem końcowym jest uziarnienie poniżej 1mm.

Ze względu na rodzaj elementów rozdrabniających rozróżnia się młyny:

– kulowe – to odmiana młyna, w którym funkcję mielników spełniają kule o różnych średnicach, wykonane z twardego materiału o dużej gęstości, takiego jak stal czy ceramika. Młyny tego typu służą do mielenia na sucho lub mokro surowców średniotwardych i miękkich – stosuje się je do przeróbki rud lub do przerobu odpadów wielkogabarytowych (np. zgarów pochodzących z odlewnictwa metali nieżelaznych), a także w przemyśle cementowym, ceramicznym i w energetyce.

– młotkowe, bijakowe, tnące – materiał mielony jest przez uderzanie ciężkich płyt stalowych, tzw. młotków, zamocowanych na szybkoobrotowej tarczy pionowe, w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy biomasie stosowane są młyny tnące z nożami zamontowanymi na rotorze.

młyn kulowy, młotkowy, strumieniowy, palcowy, walcowy, do gumy, spożywczy, prodoreko

– walcowe, rolkowe – materiał jest rozgniatany i rozcierany pomiędzy dwoma poziomymi walcami obracającymi się w przeciwnych kierunkach

– żarnowe – materiał jest rozgniatany i rozcierany pomiędzy grubymi, poziomo zamocowanymi kamiennymi lub stalowymi tarczami, z których zwykle obraca się tylko jedna

młyn kulowy, młotkowy, strumieniowy, palcowy, walcowy, do gumy, spożywczy, prodoreko

– wibracyjne

– palcowe – mielenie materiału odbywa się pomiędzy dwiema pionowymi, wirującymi w przeciwnych kierunkach tarczami, za pomocą przymocowanych do nich stalowych prętów, tzw. palców

– strumieniowe – są używane do mielenia materiałów bardzo twardych, do bardzo dużego rozdrobnienia, oraz w sytuacji gdzie mielony materiał musi mieć bardzo wysoką czystość i być wolny od zanieczyszczeń powstałych w procesie mielenia. W młynach strumieniowych materiał jest wprawiany w ruch poprzez gaz (powietrze) dostarczane pod ciśnieniem. Rozpędzone cząstki materiału zderzają się ze sobą i rozpadają na mniejsze fragmenty. Można w ten sposób uzyskać rozdrobnienie materiału nieosiągalne dla młynów udarowych. Ponieważ materiał jest rozdrabniany w wyniku kontaktu produkt-produkt w młynie nie występują standardowe narzędzia mielące, które mogą się zużywać. Młyn jest wyposażony w klasyfikator powietrzny umożliwiający dokładne ustalenie rozdrobnienia mielonego materiału.

To podstawowy podział młynów.

młyn kulowy, młotkowy, strumieniowy, palcowy, walcowy, do gumy, spożywczy, prodoreko

Mikronizatory natomiast to urządzenia, które posiadają budowę młyna, natomiast produktem końcowym jest produkt o uziarnieniu kilku di kilkudziesięciu mikronów przy wysokim współczynniku d.

W naszej ofercie dotyczącej młynów znajdą Państwo szereg maszyn mielących takich firm, jak:

– Atritor – (UK), specjalizacja to mikronizery, układy zamknięte z klasyfikatorami, młyny palcowe, strumieniowe,

– Shutte Buffalo (USA) – młyny młotkowe, bijakowe, tnące, przemysł mineralny, spożywczy, biomasa

– Toper (Turcja) – młyny żarnowe, młotkowe, głównie dla przemysłu spożywczego,

– Munson Machinery (USA) – młyny palcowe, ścierające (attrition), młotkowe, dla wielu gałęzi przemysłu,

– Merz Aufbereitungstechnik (Niemcy)

 

Współpracujemy także z polskim przedstawicielem firmy Jehmlich oraz Alpine Hosokawa.

jehmlich polska, młyny spożywcze, prodoreko        alpine hosokawa polska, prodoreko, młyn palcowy, młyn spożywczy

młyn kulowy, młotkowy, strumieniowy, palcowy, walcowy, do gumy, spożywczy, prodoreko