młyny

Młyn – urządzenie do rozdrabniania cząstek stałych. Przyjmuje się, że mieleniem nazywamy proces, w którym produktem końcowym jest uziarnienie poniżej 1mm.

Ze względu na rodzaj elementów rozdrabniających rozróżnia się młyny:

– kulowe – to odmiana młyna, w którym funkcję mielników spełniają kule o różnych średnicach, wykonane z twardego materiału o dużej gęstości, takiego jak stal czy ceramika. Młyny tego typu służą do mielenia na sucho lub mokro surowców średniotwardych i miękkich – stosuje się je do przeróbki rud lub do przerobu odpadów wielkogabarytowych (np. zgarów pochodzących z odlewnictwa metali nieżelaznych), a także w przemyśle cementowym, ceramicznym i w energetyce.

– młotkowe, bijakowe, tnące – materiał mielony jest przez uderzanie ciężkich płyt stalowych, tzw. młotków, zamocowanych na szybkoobrotowej tarczy pionowe, w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy biomasie stosowane są młyny tnące z nożami zamontowanymi na rotorze.

młyn kulowy, młotkowy, strumieniowy, palcowy, walcowy, do gumy, spożywczy, prodoreko

– walcowe, rolkowe – materiał jest rozgniatany i rozcierany pomiędzy dwoma poziomymi walcami obracającymi się w przeciwnych kierunkach

– żarnowe – materiał jest rozgniatany i rozcierany pomiędzy grubymi, poziomo zamocowanymi kamiennymi lub stalowymi tarczami, z których zwykle obraca się tylko jedna

młyn kulowy, młotkowy, strumieniowy, palcowy, walcowy, do gumy, spożywczy, prodoreko

– wibracyjne

– palcowe – mielenie materiału odbywa się pomiędzy dwiema pionowymi, wirującymi w przeciwnych kierunkach tarczami, za pomocą przymocowanych do nich stalowych prętów, tzw. palców

– strumieniowe – są używane do mielenia materiałów bardzo twardych, do bardzo dużego rozdrobnienia, oraz w sytuacji gdzie mielony materiał musi mieć bardzo wysoką czystość i być wolny od zanieczyszczeń powstałych w procesie mielenia. W młynach strumieniowych materiał jest wprawiany w ruch poprzez gaz (powietrze) dostarczane pod ciśnieniem. Rozpędzone cząstki materiału zderzają się ze sobą i rozpadają na mniejsze fragmenty. Można w ten sposób uzyskać rozdrobnienie materiału nieosiągalne dla młynów udarowych. Ponieważ materiał jest rozdrabniany w wyniku kontaktu produkt-produkt w młynie nie występują standardowe narzędzia mielące, które mogą się zużywać. Młyn jest wyposażony w klasyfikator powietrzny umożliwiający dokładne ustalenie rozdrobnienia mielonego materiału.

To podstawowy podział młynów.

młyn kulowy, młotkowy, strumieniowy, palcowy, walcowy, do gumy, spożywczy, prodoreko

W naszej ofercie dotyczącej młynów znajdą Państwo szereg maszyn mielących takich firm, jak:

– Atritor – (UK), specjalizacja to mikronizery, układy zamknięte z klasyfikatorami, młyny palcowe, strumieniowe,

Ecutec (Hiszpania) Hiszpania)– młyny kulowe, palcowe, walcowe, układy zamknięte z wbudowanym klasyfikatorem, wszystkie rodzaje przemysłu,

Eirich Impianti (Włochy) – młyny kulowe, kulowe horyzontalne z klasyfikatorem, atrittor Mill,

Strommashina (Rosja) – młyny kulowe, prętowe, cylpepsowe, młotkowe,

Shutte Buffalo (USA) – młyny młotkowe, bijakowe, tnące, przemysł mineralny, spożywczy, biomasa

Toper (Turcja) – młyny żarnowe, młotkowe, głównie dla przemysłu spożywczego,

MBMM (USA) – młyny kulowe i młotkowe dla przemysłu mineralnego, górnictwa,

FLSmidth – młyny kulowe, misowo-rolkowe, inne, system załadunku kul do młynów kulowych,

Munson Machinery (USA) – młyny palcowe, ścierające (attrition), młotkowe, dla wielu gałęzi przemysłu,

Merz Aufbereitungstechnik (Niemcy)

Pelmar – mielenie gumy i kauczuku

młyn kulowy, młotkowy, strumieniowy, palcowy, walcowy, do gumy, spożywczy, prodoreko