suszarnie fluidalne, obrotowe i stacjonarne

W naszej bogatej ofercie maszyn, urządzeń i kompletnych linii produkcyjnych, znajdują się także suszarnie, w tym obrotowe, stacjonarne i fluidalne:

Strommashina, Polska, piec cementowy, piec ceramiczny, suszarnia obrotowa, piec obrotowy, prodoreko

 

Samarski zakład „Strommashina” działa na rynku od ponad 70 lat. Głównym profilem firmy jest produkcja maszyn, urządzeń i kompletacja linii technologicznych dla surowców mineralnych w zakresie:

– kruszenia, mielenia i rozdrabniania, w tym kruszarki młotkowe, kruszarki spieków, młyny kulowe, prętowe, młotkowe tangencjalne, walcowe, rozcieraki (homogenizatory) prętowe, rozdrabniacze gliny itp.,

– prażenia, kalcynacji, suszenia, w tym piece obrotowe cementowe, ceramiczne, kalcynatory, suszarnie obrotowe,

– klasyfikacji,  w tym separatory odśrodkowe

– granulacji, w tym granulatory bębnowe, gazo betoniarki

 

 

Suszarnie Tubowe są stosunkowo nową koncepcją technologii suszenia. Stosowane są dla aplikacji szlamu z niską zawartością procentową frakcji stałej do osiągania osuszonej frakcji przy znacznym spadku udziału frakcji ciekłej, wraz ze spadkiem wilgotności właściwej.

suszarnia modułowa, suszarnia tubowa, Atritor, suszarnia AST, linia susząca

Przy trzech oddzielnych strefach suszenia możemy kontrolować szybkość suszenia w centralnej strefie retencyjnej, określając poziom wilgotności produktu po procesie przy utrzymaniu własności fizycznych surowca.

 

Fluidyzacja – proces powstawania dynamicznej zawiesiny – tzw. złoża fluidalnego – drobnych cząsteczek ciała stałego w strumieniu gazu lub cieczy poruszających się z dołu do góry.

EDT Polska, evaporator dryer Technologies Polska, suszarnia rozpyłowa, suszarnia fluidalna, system CIP, krystalizator, cyklon, skruber, odsysacz pyłu, technologia suszenia, cyklon, cyklon strumienia zwrotnego, chłodziarka fluidalna, systemy suszenia, systemy chłodzenia

Zawiesinę tę tworzy się w urządzeniach zwanych fluidyzatorami. Zawiesina fluidalna powstaje, gdy prędkość porywania cząstek ciała stałego przez gaz jest równa prędkości ich opadania pod wpływem grawitacji.

Cząstki w fazie fluidalnej są w stałym ruchu, przemieszczając się stale po całej objętości naczynia co sprawia wrażenie jakby warstwa ta zachowywała się jak wrząca ciecz.

EDT Polska, evaporator dryer Technologies Polska, suszarnia rozpyłowa, suszarnia fluidalna, system CIP, krystalizator, cyklon, skruber, odsysacz pyłu, technologia suszenia, cyklon, cyklon strumienia zwrotnego, chłodziarka fluidalna, systemy suszenia, systemy chłodzenia

Fluidyzacja intensyfikuje procesy fizyczne i chemiczne. 

Suszarnia (chłodziarka) fluidalna służy do suszenia (chłodzenia) surowców i produktów sypkich. W procesie nadmuchu gorącym powietrzem proszki unoszą się tworząc złoże fluidalne. Surowiec jest podawany do urządzenia w sposób ciągły zgodnie z kierunkiem poziomej siły wibracyjnej. W przypadku suszarni fluidalnych gorące powietrze przechodzi  przez złoże fluidalne i absorbuje wilgoć z surowca, a następnie wilgotne powietrze jest odsysane przez cyklon i skierowane do wylotu powietrza. Wysuszony surowiec jest odprowadzany do wylotu gotowego produktu. Suszarnie fluidalne znajdują zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym, mineralnym  oraz wielu pokrewnym.

 

Suszarnie rozpyłowe

Suszenie rozpyłowe, inaczej rozpryskowe, jest metodą odwadniania produktów w postaci roztworu lub koloidalnym (zawiesin) do postaci proszku.

Polega na rozpyleniu płynnego produktu w komorze suszarni, przez którą przepływa jednocześnie gorący czynnik suszący (powietrze lub gaz obojętny w temperaturze około 130-240 °C), powodując gwałtowne odparowanie rozpuszczalnika z kropel (mgły), które w ten sposób zamieniają się w drobiny proszku opadającego na dno komory. Metoda ta należy do grupy konwekcyjnych metod suszenia. Charakteryzuje się stosunkowo niskim (np. w porównaniu do liofilizacji) nakładem energetycznym i jest łatwa do wykorzystania na dużą skalę, w procesach ciągłych. Powszechnie stosowana w wielu branżach przemysłu, w tym w przemyśle spożywczym do otrzymywania produktów takich, jak mleko w proszku czy kawa rozpuszczalna, (instant) oraz wielu półproduktów, jak również w przemyśle chemicznym i kosmetycznym.

EDT Polska, evaporator dryer Technologies Polska, suszarnia rozpyłowa, suszarnia fluidalna, system CIP, krystalizator, cyklon, skruber, odsysacz pyłu, technologia suszenia, cyklon, cyklon strumienia zwrotnego, chłodziarka fluidalna, systemy suszenia, systemy chłodzenia