piece cementowe i ceramiczne Strommashina

Strommashina Polska, młyn kulowy, kruszarka młotkowa, kruszarka spieków, młyn młotkowy tangencjalny, młyn prętowy, młyn walcowy, rozcierak prętowy, homogenizator prętowy, piec ceramiczny, piec cementowy, kalcynator, suszarnia obrotowa, prodoreko

Samarski zakład „Strommashina” działa na rynku od ponad 70 lat. Głównym profilem firmy jest produkcja maszyn, urządzeń i kompletacja linii technologicznych dla surowców mineralnych w zakresie:

– kruszenia, mielenia i rozdrabniania, w tym kruszarki młotkowe, kruszarki spieków, młyny kulowe, prętowe, młotkowe tangencjalne, walcowe, rozcieraki (homogenizatory) prętowe, rozdrabniacze gliny itp.,

– prażenia, kalcynacji, suszenia, w tym piece obrotowe cementowe, ceramiczne, kalcynatory, suszarnie obrotowe,

– klasyfikacji,  w tym separatory odśrodkowe

– granulacji, w tym granulatory bębnowe, gazo betoniarki

Strommashina Polska, młyn kulowy, kruszarka młotkowa, kruszarka spieków, młyn młotkowy tangencjalny, młyn prętowy, młyn walcowy, rozcierak prętowy, homogenizator prętowy, piec ceramiczny, piec cementowy, kalcynator, suszarnia obrotowa, prodoreko

Piece obrotowe:

  • Piec obrotowy 2,2 х 14
  • Piec obrotowy 2,5х75 m
  • Piec obrotowy 1218
  • Piec obrotowy CMC 199
  • Piec obrotowy СМ 875B (przekroju zmiennego), СМ 875А (z urządzeniem pudrującym)
  • Piece grzania pośredniego

 

Piec obrotowy 2,2 х 14

Piec obrotowy jest przeznaczony dla produkcji żwiru keramzytowego.

Dane techniczne

Wydajność dla produktu gotowego, t/g  (m3/rok) 6,3 (30000)
Nachylenie obudowy, % stop 3,5; 2
Ilość podpór , szt. 2
Rodzaj podpór łożyskowych wahliwych
Częstotliwość obracania pieca, ob./min. 2,3
Moc zainstalowana silników elektrycznych, kW 18,5
Paliwo technologiczne mazut, gaz
Zużycie gazu ziemnego, m3/godz. do 350
Masa, kg  (orientacyjnie) 35310
Dokument normatywny ТУ 22-106-90-93
Kod ОКП 484681

 

 

Piec obrotowy 2,5х75 m

Proponowany piec obrotowy z chłodnią-rekuperatorem jest przeznaczony dla produkcji wapna, a także może być zastosowana dla otrzymania klinkieru cementowego zgodnie z «mokrym» sposobem produkcji.

W piecu są zastosowane opory na łożyskach wahliwych, co zmniejsza zużycie energii elektrycznej, są przewidziane efektywne zasłona łańcuchowa i wymiennik ciepła komórkowy, pozwalające obniżyć wydatek ciepła na wypalanie materiału.

Regulacja bezskokowa częstotliwości obracania pieca zabezpiecza optymalny dla procesu technologicznego tryb wypalania, w wyniku powiększa się czas użytkowania wykładziny i umniejsza się zużycie paliwa.

 

Dane techniczne

Wydajność, t/dz., niemniej 115
Średnica pieca  (wewnętrzny) , m 2,5
Długość obudowy pieca, m 75
Nachylenie pieca, % 4
Ilość podpór , szt. 4
Rodzaj łożysk podpór wahliwych
Ilość rekuperatorów, szt. 10
Częstotliwość obracania obudowy pieca, ob./min.
– od napędu głównego 1,26
– od napędu pomocniczego 0,061
Regulacja częstotliwości obracania pieca od napędu głównego bezskokowa
Zakres regulacji częstotliwości obracania pieca, ob./min. 0,6-1,4
Moc silników elektrycznych, kW
– napędu głównego 71
– napędu pomocniczego 15
Paliwo technologiczne gaz
Właściwe zużycie paliwa warunkowego, kg/t 192,86
Masa w objętości dostawy, t 443

 

 

Piec obrotowy 1218

Piece obrotowe są przeznaczone dla produkcji żwiru keramzytowego. Piec obrotowa składa się z następnych głównych jednostek montażowych: obudowy cylindrycznej, napędów, główek załadowczych i wyładowczych, uszczelek chłodnych i gorących końców pieca, stacji podporowej, stacji podporowo-oporowej, osłony pary wieńcowej.

ПВ 2,5х40 (1218)

Wydajność, m3/rok
keramzyt “400“ 100000
keramzyt “500“ 85200
Długość obudowy pieca, m 40
Średnica wewnętrzna, m 2,5
Nachylenie pieca, % 3,5
Ilość podpór , szt. 2
Rodzaj łożysk podpór wahliwych
Masa pieca, t, nie więcej 110
Liczba obrotów
а) od napędu głównego, ob./min. 0,8 – 2,52
b) od napędu pomocniczego, ob./godz 3,1
Regulacja liczby obrotów bezskokowa
Moc silników elektrycznych
а) napędu głównego, kW 33
b) napędu pomocniczego, kW 2,2
Dokument normatywny ТУ 22-3404-75 Kod ОКП 484681

 

 

Piec obrotowy СМС 199

Piece obrotowe są przeznaczone dla produkcji żwiru keramzytowego. Piec obrotowa składa się z następnych głównych jednostek montażowych: obudowy cylindrycznej, napędów, główek załadowczych i wyładowczych, uszczelek chłodnych i gorących końców pieca, stacji podporowej, stacji podporowo-oporowej, osłony pary wieńcowej.

ПВП 2,8х20 (СМС 199)

Wydajność pieca dla produktu gotowego, t/godz 6,3
Średnica obudowy pieca zewnętrzna, m 2,8
Długość obudowy, m 20
Nachylenie obudowy, % 3,5
Ilość podpór , szt. 2
Łożyska opór wahliwych
Częstotliwość obrotu, ob./min.:
napędu głównego, 1,37 – 3,43
napędu pomocniczego 0,11
Moc zainstalowana silników elektrycznych, kW 32,2
Paliwo technologiczne mazut gaz ziemny
Zużycie paliwa:  

 

 

Piec obrotowy СМ 875Б (przekroju zmiennego), СМ 875А (z urządzeniem pudrującym)

Piece obrotowe są przeznaczone dla produkcji żwiru keramzytowego. Piec obrotowa składa się z następnych głównych jednostek montażowych: obudowy cylindrycznej, napędów, główek załadowczych i wyładowczych, uszczelek chłodnych i gorących końców pieca, stacji podporowej, stacji podporowo-oporowej, osłony pary wieńcowej.

Obudowa pieca obrotowego jest bębnem stalowym, który składa się z oddzielnych segmentów pierścieniowych. W miejscach montażu bandaży grubość segmentów pierścieniowych jest powiększona do 30 mm. Obudowa pieca montuje się na dwóch podporach, dla których są utworzone specjalne fundamenty. Podpory składają się z ramy spawalniczej i dwóch rolków oporowych, pozycję których można regulować. Dla kontroli pozycji obudowy pieca w podłużnym kierunku podpora, znajdująca się przy napędzie, ma rolki oporowe, urządzenie dla zatrzymania się obracania pieca i sygnalizację o niedopuszczalnych osiowych przesunięciach pieca. Chłodny koniec pieca wchodzi do główki załadowczej, a gorący – do główki wyładowczej. Celem usunięcia podsysania powietrza główki są zabezpieczone uszczelkami chłodnych i gorących końców pieca. Na główce wyładowczej montuje się rozpylacz paliwowy. W dolnej części główki jest montowany ruszt dla rozsypywania keramzytu wzdętego.

Napęd główny jest przeznaczony dla obracania pieca podczas pracy, a pomocniczy – podczas rozpalania, chłodzenia i remontu pieca, a także w przypadkach awaryjnych. Napęd główny składa się z otwartej przekładni zębatej, sprzęgła sprężystego, reduktora silnika. Napęd pomocniczy składa się z reduktora, silnika i hamulca, który jest przeznaczony dla zatrzymania się pieca w potrzebnym położeniu przy naprawczych, celem montażu wykładziny, montażowych i innych pracach.

Łączenie reduktora pomocniczego z reduktorem głównym spełnia się przez sprzęgło kłowe wolnego skoku, dzięki któremu nadaje się możliwość łatwego rozruchu pieca na szybkie obracanie robocze od napędu pomocniczego. Praca pieca obrotowego realizuje się na zasadzie przeciwprądu.

Materiał surowcowy, nadchodzący do pieca przez rynnę główki załadowczej, nadchodzi do wyładowczego końca pieca kosztem jej odchylenia i obracania. Podczas ruchu materiał poddaje się działaniu gazów gorących, nadchodzących od palnika naprzeciwko materiału. W miarę przesuwania materiału w strefie gazów gorących odbywają się fizykochemiczne procesy utworzenia keramzytu.

Wypalanie ususzonych granul półproduktu jest najwięcej odpowiedzialną operacją technologiczną, która dużo w czym z góry ustala jakość żwiru keramzytowego i techniczno-ekonomiczne wskaźniki przedsiębiorstwa.

Strommashina Polska, młyn kulowy, kruszarka młotkowa, kruszarka spieków, młyn młotkowy tangencjalny, młyn prętowy, młyn walcowy, rozcierak prętowy, homogenizator prętowy, piec ceramiczny, piec cementowy, kalcynator, suszarnia obrotowa, prodoreko

ПВ 2,5 х 40 z urządzeniem pudrującym (CM 875А)

Wydajność, m3/rok keramzyt “400“ 115000
Długość obudowy pieca, m 40
Średnica wewnętrzna, m 2,5
Nachylenie pieca, % 3,5
Ilość podpór , szt. 2
Rodzaj łożysk podpór wahliwych
Masa pieca, t, nie więcej 111
Liczba obrotów
а) od napędu głównego, ob./min, 2,5
b) od napędu pomocniczego, ob./godz 3,1
Regulacja liczby obrotów bezskokowa
Moc silników elektrycznych
а) napędu głównego, kW 33
b) napędu pomocniczego, kW 2,2
Dokument normatywny ТУ 22-106-61-89
Piec obrotowy przekroju zmiennego СМ 875Б  
Wydajność pieca dla marki keramzytu 350, m3/godz 16,8
Wymiary bębna:
średnica wewnętrzna pierwszej obudowy bębna, m, nie więcej 2,5
Długość, m, nie więcej 20,5
średnica wewnętrzna drugiej obudowy bębna, m 3
Długość, m, nie więcej 16,5
Długość stożka, m, nie więcej 3
Moc zainstalowana, – kW, nie więcej 38
Masa (bez ЗИП) , t, nie więcej 125
Nachylenie pieca, stopni (%) 2 (3,5)
Właściwe zużycie energii elektrycznej w stałym trybie eksploatacji pieca, kW•godz/m3, nie więcej 2,55
Właściwe zużycie paliwa warunkowego w stałym trybie eksploatacji pieca, kg war.pal./m3 55
Częstotliwość obracania obudowy pieca:
od napędu głównego, ob./min. 0,8-2,52
od napędu pomocniczego, ob./godz 3,1
Wymiary gabarytowe pieca
Długość, m, nie więcej 47
Szerokość, m, nie więcej 5,5
Wysokość, m, nie więcej 7,4

 

 

Piece grzania pośredniego

Piece obrotowe grzania pośredniego są przeznaczone dla wysuszania różnych materiałów sypkich, a także dla nagrzewania ich do temperatur, potrzebnych dla różnych procesów technologicznych. W piecach obrotowych grzania pośredniego procesy powstawania ciepła mają miejsce na zewnątrz obudowy pieca obrotowego. Więc, materiał obrabiany nie kontaktuje z gazami spalinowymi, co może być ważnie dla zabezpieczenia jakości produktu.

Piec bębnowy do suszenia  grzania pośredniego wykorzystują się w:

  • przemyśle spożywczym, chemicznym, petrochemicznym albo farmaceutycznym, hutnictwie i wzbogaceniu górskim;
  • Dla przeróbki i produkcji surowca mineralnego;

Eksploatacja pieca dopuszcza się w zakresie temperatur ścianki obudowy od – 20°С do + 400°С. 

Inna zaleta polega na owym, że ilość gazów, wychodzących z pieca, które należy przepuszczać przez układ odpylania, bardzo mało. To pozwala efektywnie przerabiać produkty o dużym powstawaniu pyłu z małym rozmiarem cząstek.

Zależnie od używanego materiału bębnu i komór załadunku-rozładunku zakład może wyprodukować warianty wykonania pieca ze stali 09Г2С i ze stali kwasoodpornej żarowytrzymałej 12Х18Н1ОТ.

Konstrukcja i funkcjonowanie.

Piec obrotowy grzania pośredniego jest bębnem, który obraca się na oporach łożyskowych, zmontowanych na ramie, i ogarniany obudową nieruchową, do której podczas eksploatacji pieca tłoczą się gorące gazy i, zderzając się z zewnętrzną powierzchnią bębnu obrotowego, nagrzewają jego, zabezpieczając przekazanie ciepła obrabianemu materiałowi bez bezpośredniego kontaktu z nim. Obudowa zewnętrzna jest izolowana cieplnie, że pozwala minimalizować straty energetyczne.

Pochylenie obudowy w połączeniu z obracaniem dookoła osi zabezpiecza przemieszczenie obrabianego materiału w kierunku komory wyładowczej.

Tryby suszenia dla różnych materiałów wybierać zależnie od wysuszanego materiału, warunków klimatycznych, pory roku, pogody. Przy zmianie wilgoci surowca albo intensywności dopływu jego do bębnu tryb suszenia może regulować się ilością nadchodzących gazów i zmianą ich temperatury.

Bęben pieca wprawia się w ruch obrotowy prze napęd, który składa się z silnika elektrycznego z regulatorem częstotliwości.

Bęben i obudowa pieca, komory załadowcze i wyładowcze konstrukcji napędu montują się na podstawie, która składa się z ramy i podramy, połączonych węzłem przegubowym i oporami śrubowymi, dzięki którym jest możliwość zmiany kąta nachylenia ramy w granicach 0°…5°.

Strommashina Polska, młyn kulowy, kruszarka młotkowa, kruszarka spieków, młyn młotkowy tangencjalny, młyn prętowy, młyn walcowy, rozcierak prętowy, homogenizator prętowy, piec ceramiczny, piec cementowy, kalcynator, suszarnia obrotowa, prodoreko

Nazwa wskaźników Wykonanie pieca grzania pośredniego
Informacja główna -01
Materiał bębnu pieca, komór załadowczych i wyładowczych stal 09Г2С stal 12Х18Н1ОТ
Przeznaczenie Wysuszanie materiałów sypkich bez kontaktu z gazami spalinowymi
Rodzaj napędu Centralny
Średnica* 0,8 m m m
Długość od 6 do 14 m
Zasięgi regulacji kąta nachylenia pieca 1′..5′
Tryb funkcjonowania Ciągły
Nośnik ciepła Gazy paleniskowe
Wydajność instalacji dla produktu suchego od 2,0 t/godz.
Częstotliwość obracania bębnu pieca (przy wykorzystaniu przetwornika częstotliwości) 2..10 ob./min.
Rodzaj silnika elektrycznego kW kW kW
Miejsce montażowe Pomieszczenie zamknięte
         

 

*Przy uzgodnieniu z zleceniodawcą możliwe wyprodukowanie pieców grzania pośredniego o średnicy więcej 1,6 m