suszarnie obrotowe Strommashina

Strommashina, Polska, piec cementowy, piec ceramiczny, suszarnia obrotowa, piec obrotowy, prodoreko

Samarski zakład „Strommashina” działa na rynku od ponad 70 lat. Głównym profilem firmy jest produkcja maszyn, urządzeń i kompletacja linii technologicznych dla surowców mineralnych w zakresie:

– kruszenia, mielenia i rozdrabniania, w tym kruszarki młotkowe, kruszarki spieków, młyny kulowe, prętowe, młotkowe tangencjalne, walcowe, rozcieraki (homogenizatory) prętowe, rozdrabniacze gliny itp.,

– prażenia, kalcynacji, suszenia, w tym piece obrotowe cementowe, ceramiczne, kalcynatory, suszarnie obrotowe,

– klasyfikacji,  w tym separatory odśrodkowe

– granulacji, w tym granulatory bębnowe, gazo betoniarki

 

Suszarnia bębnowa 3,5х27 m

Suszarnia bębnowa przeznaczona dla suszenia materiałów sypkich gazami paleniskowymi.

Suszarki bębnowe  wykorzystują się w przemyśle materiałów budowlanych w różnych technologicznych liniach dla cieplnego suszenia wapnia, gliny, piasku, kredy, gipsu i in. materiałów sypkich wielkością cząstek do 60 mm.

Suszarka bębnowa składa się z obudowy, stacji podporowo-oporowej, stacji oporowej, napędu, bandaży, wieńca zębatego.

Obudowa bębnu jest konstrukcją spawalniczą, dokonaną z oddzielnych segmentów pierścieniowych. Wewnątrz obudowy dla aktywizacji przekazania ciepła zależnie od modyfikacji bębnu montują się różne rodzaje końcówek:
– na początku śrubowa, na całej części bębnu podnośnikowo-łopatkowa;
– na początku śrubowa, w średniej części bębnu podnośnikowo-łopatkowa i łańcuchowa;
– na początku śrubowa, w średniej części bębnu podnośnikowo-łopatkowa i sektorowa.

Wykorzystanie różnych rodzajów końcówek zależy od właściwości materiału osuszanego (wilgoć na wejściu i na wyjściu, skład frakcyjny, sypkość i tak dalej) i wybiera się w każdej konkretnej sytuacji wspólnie zleceniodawcą i zakładem produkcyjnym.

Oporą obudowy są dwa bandaże stalowe. Jeden z bandaży ma ukosy pod rolki oporowe, które przeszkadzają podłużnemu przesunięciu bębnu.

Bandażami obudowa opiera się na stacje podporową i podporowo-oporową. Na obudowie bębnu za pomocą poprzeczek montuje się wieniec zębaty, za pomocą którego bęben wprawia się w ruch obrotowy od napędu.

Napęd składa się z koła zębatego czynnego, reduktora i silnika elektrycznego, połączonych między sobą przez sprzęgła i montowanych na jednej ramie. Bęben montuje się w stosunku do horyzontu pod kątem 1°-4°.

Pochylenie obudowy w połączeniu z obracaniem dookoła osi zabezpiecza przemieszczenie materiału w kierunku komory wyładowczej.

Gorące gazy paleniskowe nadchodzą do obudowy i zderzając się z materiałem nagrzewają jego, odparowując wilgoć, która mieści się w nim. Przekazanie ciepła zachodzi trzema głównymi sposobami: w stanie zważonym przy spadku materiału z łopatek, od gazów paleniskowych przez zewnętrzną powierzchnię leżącego w zaspach materiału, od bardziej nagrzanych części wewnętrznej konstrukcji bębnu i segmentu pierścieniowego.

Tryby suszenia dla różnych materiałów zmieniają się zależnie od wilgoci surowca na wejściu do bębnu i potrzebnej wilgoci materiału gotowego na wyjściu z bębnu, frakcyjnego składu materiału, że poddaje się suszeniu, właściwości materiału.

Temperatura nadchodzącego do bębnu nośnika ciepła powinna być nie więcej 900 °C.
Temperatura spalin na wyjściu z bębna niemniej 100 – 150°С, byle uniemożliwić kondensację wilgoci w wyładowczej części bębna.
Na wejściu gazów paleniskowych do bębnu powinno być rozrzedzanie  niemniej 30 Pa.

Dane techniczne

Nazwa Suszarka bębnowa (3,5х27)
Rodzaj potokowy
Tryb funkcjonowania ciągły
Wymiar obudowy bębnu (długość x średnica) , mm 3500х27000
Objętość bębnu, m3 250
Pochylenie obudowy bębnu do horyzontu, stop. 3
Moc zainstalowana, kW 200
Masa, t 200

 

Suszarka bębnowa BS1,0

Piec dla suszenia piasku. Sprzęt dla suszenia piasku, wapnia, gliny, kredy i in. Suszenie piasku.

Suszarki bębnowe  (albo „piec dla suszenia piasku”) – przeznaczone dla suszenia materiałów sypkich gazami paleniskowymi. Wykorzystują się w produkcji materiałów budowlanych, w różnych liniach dla cieplnego suszenia wapnia, gliny, piasku, kredy i innych materiałów sypkich wielkością cząstek do 60 mm.

Zasada funkcjonowania urządzenia polega na owym, że przy obracaniu obudowy bębnu odbywa się przemieszczenie materiału do komory wyładowczej. Powietrze gorące nadchodzi do obudowy i, kontaktując z materiałem, nagrzewa jego. Odbywa się wyparowywanie wilgoci w zawartości obudowy. Tryb suszenia dla różnego materiału zmienia się zależnie od wilgoci surowca na wejściu do bębnu i potrzebnej wilgoci materiału gotowego.

Dane techniczne БС 1,0 Długość obudowy bębnu
4000 6000 8000 10000 12000
Wydajność po suszeniu piasku kwarcowego przy początkowej wilgoci 10%, końcowej wilgoci 0,5 1 – 2,2 ton/godz. 2,5 – 3,5 ton/godz. 3,5 – 4,5 ton/godz. 4,5 – 5,5 ton/godz. 5,5 – 6,5 ton/godz.
Objętość obudowy bębnu 3,14 m³ 4,72 m³ 6,28 m³ 7,85 m³ 9,42 m³
Masa 2320 kg 2970 kg 3620 kg 4270 kg 4920 kg
Częstotliwość obrotu bębnu 3,7 / 5 / 7,5 ob. / min.
Kąt nachylenia obudowy bębnu do horyzontu 1-4 stop.
Reduktor 1Ц2У-160-40-12(21) 1Ц2У-200-40-12(21)
Silnik Typowymiar 5A132M8/6/4 5А160S8/6/4
Moc 2,8 / 3,0 / 6,0 4 / 4,5 / 7,5
Częstotliwość obrotu 750 / 1000 / 1500 ob./min.

 

Wybór rodzaju suszarki bębnowej zależy od rodzaju materiału do suszenia.

Zalety suszarek bębnowych w porównaniu z innymi rodzajami (szybowych, rombicznych i innych):

 • uniwersalność;
 • równomierność grzania i suszenia cząstek kosztem intensywnego mieszania materiału;
 • możliwość suszyć wysoko wilgotny i zanieczyszczony materiał;
 • łatwość montażu (dla rozruchu nie wymaga się zabudowań fundamentalnych);
 • wysoka wydajność (suszenie odbywa się w kilka razy szybciej, aniżeli w suszarniach szybowych);
 • pewność pracy (wyłącza się utworzenie stref stagnacyjnych);
 • rozsądna cena;
 • niskie zużycie energii elektrycznej.

Strommashina, Polska, piec cementowy, piec ceramiczny, suszarnia obrotowa, piec obrotowy, prodoreko
Są następne rodzaje sprzętu do suszenia: 
-ogólnego przeznaczenia;
-granulujący.

Zależnie od wymagań procesu technicznego, rozmieszczenia do suszarki bębnowej, zgodnie z zapytaniem konsumentów i uzgodnionym zadaniem technicznym suszarki bębnowe produkują się w następnych konstrukcjach:
– przeciwprądowa i współprądowa;
– z kątem nachylenia bębnu od 1 stopnia;
– z lewym i prawym rozmieszczeniem napędu;
– z komorami wyładowczymi i załadowczymi albo bez;
– ze stali odpornej na korozję, węglowej albo żarowytrzymałej.

Suszarka bębnowa o działaniu ciągłym. Suszarka bębnowa składa się z obudowy, stacji podporowo-oporowej, stacji oporowej, napędu, bandaży, wieńca zębatego.

Obudowa bębnu jest konstrukcją spawalniczą, dokonaną z oddzielnych segmentów pierścieniowych. Wewnątrz obudowy dla katalizowania przekazania ciepła zależnie od modyfikacji bębnu montują się różne rodzaje końcówek:
– na początku śrubowa, na całej części bębnu podnośnikowo-łopatkowa;
– na początku śrubowa, w średniej części bębnu podnośnikowo-łopatkowa i łańcuchowa;
– na początku śrubowa, w średniej części bębnu podnośnikowo-łopatkowa i sektorowa, także przy uzgodnieniu z zleceniodawcą montują się końcówki:
– łańcuchowe
– kombinowane
– komórkowe
– rozdzielcze

 

Suszarka bębnowa BS 1,2

Suszarki bębnowe  przeznaczone dla suszenia materiałów sypkich gazami paleniskowymi. Wykorzystują się w produkcji materiałów budowlanych, w różnych liniach dla cieplnego suszenia wapnia, gliny, piasku, kredy i innych materiałów sypkich wielkością cząstek do 60 mm.

Zasada funkcjonowania urządzenia polega na owym, że przy obracaniu obudowy bębnu odbywa się przemieszczenie materiału do komory wyładowczej. Powietrze gorące nadchodzi do obudowy i, kontaktując z materiałem, nagrzewa jego. Odbywa się wyparowywanie wilgoci w zawartości obudowy. Tryb suszenia dla różnego materiału zmienia się zależnie od wilgoci surowca na wejściu do bębnu i potrzebnej wilgoci materiału gotowego.

Dane techniczne БС 1,2 Długość obudowy bębnu
4000 mm mm mm mm mm
Wydajność przy piasku kwarcowym przy początkowej wilgoci 10%, końcowej wilgoci 0,5 3,5 – 4,5 ton/godz. 4,5 – 6,0 ton/godz. 6,0 – 7,5 ton/godz. 7,5 – 9,0 ton/godz. 9,0 – 10,5 ton/godz.
Objętość obudowy bębnu 6,78 m³ 9,05 m³ 11,31 m³ 13,57 m³ 15,83 m³
Masa 5470 kg kg kg kg kg
Częstotliwość obrotu bębnu 3,5 / 5,2 / 6,5 ob. / min.
Kąt nachylenia obudowy bębnu do horyzontu 1-4 stop.
Reduktor 1Ц2У-200-40-12(21) 1Ц2У-250-40-12(21)
Silnik Typowymiar 5A160S8/6/4 4А180M8/6/4
Moc 4 / 4,5 / 7,5 8 / 10 / 12,5
Częstotliwość obrotu ob./min

 

Wybór rodzaju suszarki bębnowej zależy od rodzaju materiału do suszenia.

Zalety suszarek bębnówych w porównaniu z innymi rodzajami (szybowych, rombicznych i innych):

 • uniwersalność;
 • równomierność grzania i suszenia cząstek kosztem intensywnego mieszania materiału;
 • możliwość suszyć wysoko wilgotny i zanieczyszczony materiał;
 • łatwość montażu (dla rozruchu nie wymaga się zabudowań fundamentalnych);
 • wysoka wydajność (suszenie odbywa się w kilka razy szybciej, aniżeli w suszarniach szybowych);
 • pewność pracy (wyłącza się utworzenie stref stagnacyjnych);
 • rozsądna cena;
 • niskie zużycie energii elektrycznej.

Są następne rodzaje sprzętu do suszenia: 
-ogólnego przeznaczenia;
-granulujący.

Zależnie od wymagań procesu technicznego, rozmieszczenia do suszarki bębnowej, zgodnie z zapytaniem konsumentów i uzgodnionym zadaniem technicznym suszarki bębnowe produkują się w następnych konstrukcjach:
– przeciwprądowa i współprądowa;
– z kątem nachylenia bębnu od 1 stopnia;
– z lewym i prawym rozmieszczeniem napędu;
– z komorami wyładowczymi i załadowczymi albo bez;
– ze stali odpornej na korozję, węglowej albo żarowytrzymałej.

Suszarka bębnowa o działaniu ciągłym. Suszarka bębnowa składa się z obudowy, stacji podporowo-oporowej, stacji oporowej, napędu, bandaży, wieńca zębatego.

Obudowa bębnu jest konstrukcją spawalniczą, dokonaną z oddzielnych segmentów pierścieniowych. Wewnątrz obudowy dla katalizowania przekazania ciepła zależnie od modyfikacji bębnu montują się różne rodzaje końcówek:
– na początku śrubowa, na całej części bębnu podnośnikowo-łopatkowa;
– na początku śrubowa, w średniej części bębnu podnośnikowo-łopatkowa i łańcuchowa;
– na początku śrubowa, w średniej części bębnu podnośnikowo-łopatkowa i sektorowa, także przy uzgodnieniu z zleceniodawcą montują się końcówki:
– łańcuchowe
– kombinowane
– komórkowe
– rozdzielcze

 

Suszarnia bębnowa BS 1.6.10 i BS 1.6.16

Suszarka bębnowa od producenta przeznaczona dla suszenia materiałów sypkich gazami paleniskowymi. Wykorzystują się w przemyśle materiałów budowlanych w różnych kompleksach technologicznych dla cieplnego suszenia wapnia, gliny, piasku, kredy i innych materiałów sypkich wielkością cząstek do 60 mm.

Przedsiębiorstwo projektuje i produkuje kompleksy do suszenia różnych materiałów budowlanych według wyjściowych danych zleceniodawcy.
Suszarka bębnowa składa się z obudowy, stacji podporowo-oporowej, stacji oporowej, napędu, bandaży, wieńca zębatego.

Obudowa bębnu jest konstrukcją spawalniczą, dokonaną z oddzielnych segmentów pierścieniowych. Wewnątrz obudowy dla aktywizacji przekazania ciepła zależnie od modyfikacji bębnu montują się różne rodzaje końcówek:

 • na początku śrubowa, na całej części bębnu podnośnikowo-łopatkowa;
 • na początku śrubowa, w średniej części bębnu podnośnikowo-łopatkowa i łańcuchowa;
 • na początku śrubowa, w średniej części bębnu podnośnikowo-łopatkowa i sektorowa.

Wykorzystanie różnych rodzajów końcówek zależy od właściwości materiału osuszanego (wilgoć na wejściu i na wyjściu, skład frakcyjny, sypkość i tak dalej) i wybiera się w każdej konkretnej sytuacji wspólnie zleceniodawcą i zakładem produkcyjnym.

Oporą obudowy są dwa bandaże stalowe. Jeden z bandaży ma ukosy pod rolki oporowe, które przeszkadzają podłużnemu przesunięciu bębnu.
Bandażami obudowa opiera się na stacje podporową i podporowo-oporową. Na obudowie bębnu za pomocą poprzeczek montuje się wieniec zębaty, za pomocą którego bęben wprawia się w ruch obrotowy od napędu.

Strommashina, Polska, piec cementowy, piec ceramiczny, suszarnia obrotowa, piec obrotowy, prodoreko

Napęd składa się z koła zębatego czynnego, reduktora i silnika elektrycznego, połączonych między sobą przez sprzęgła i montowanych na jednej ramie. Bęben montuje się w stosunku do horyzontu pod kątem 1-4°. Pochylenie obudowy w połączeniu z obracaniem dookoła osi zabezpiecza przemieszczenie materiału w kierunku komory wyładowczej. Gorące gazy paleniskowe nadchodzą do obudowy i zderzając się z materiałem nagrzewają jego, odparowując wilgoć, która mieści się w nim. Przekazanie ciepła zachodzi trzema głównymi sposobami: w stanie zważonym przy spadku materiału z łopatek, od gazów paleniskowych przez zewnętrzną powierzchnię leżącego w zaspach materiału, od bardziej nagrzanych części wewnętrznej konstrukcji bębnu i segmentu pierścieniowego.

Tryby suszenia dla różnych materiałów zmieniają się zależnie od wilgoci surowca na wejściu do bębnu i potrzebnej wilgoci materiału gotowego na wyjściu z bębnu, frakcyjnego składu materiału, że poddaje się suszeniu, właściwości materiału.

Temperatura nadchodzącego do bębnu nośnika ciepła powinna być nie więcej 800 °C. Temperatura spalin na wyjściu z bębnu niemniej 100-150°С, byle uniemożliwić kondensację wilgoci w wyładowczej części bębnu.

Na wejściu gazów paleniskowych do bębnu powinno być rozrzedzanie  niemniej 30 Pa.
Paliwo – gaz, mazut, jasne paliwo ciekłe.

Dane techniczne

Nazwa БС 1.6.10 БС 1.6.16
Rodzaj potokowy potokowy
Tryb funkcjonowania ciągły ciągły
Wymiar obudowy bębnu (długość x średnica) , mm 10000х1616 16000х1616
Objętość bębnu, m3 20,1 32
Częstotliwość obrotu bębnu, ob./min. do 6.2 3,34/4,43/6,68
Nośnik ciepła gazy paleniskowe gazy paleniskowe
Temperatura nośnika ciepła, оС 800 800
Wymiary gabarytowe (długość х szerokość х wysokość) , mm 10000х2000х2740 17000х2680х3740
Masa, kg 13500 17800
Moc zainstalowana silnika, kW 18,5 14/15/21
Częstotliwość obrotu silnika, ob./min. do 1500 750/1000/1500
Napięcie zasilania, V 380 380
Reduktor 1Ц2У-250-31,5-21 1Ц2У-315Н-40-12
Dokument normatywny ТУ 4845-005-54028986-2008

 

Uwagi:

 • Wydajność suszarki bębnowej nie wskazuje się, ponieważ zależy od właściwości materiału, jego wilgoci (początkowej i końcowej), wymiaru materiału wyjściowego. Określa się sposobem rozliczeniowym.
 • Przy uzgodnieniu z zleceniodawcą jest możliwa zmiana wymiarów obudowy bębnu.
 • Przy uzgodnieniu z zleceniodawcą jest możliwe dodatkowe kompletowanie komorami załadunku i wyładunku, termogeneratorami, palnikami.

 

Suszarka bębnowa SMC 69

Suszarka bębnowa  przeznaczona dla obtaczania i osuszania granul glin, używanych w produkcji keramzytowej. Dostarcza się z aparaturą rozruchową.
Suszarka bębnowa składa się z następnych głównych jednostek montażowych: bębna z rurami wymiennika ciepła, napędu, komór załadunku i wyładunku, rynny, uszczelki gorącego końca bębna, uszczelki chłodnego końca bębna, stacji podporowej, stacji podporowo-oporowej, osłony pary wieńcowej.

Obudowa bębna jest pustym, spawanym z oddzielnych segmentów pierścieniowych cylindrem, wewnątrz którego są odbiorcze końcówki śrubowe i wymienniki ciepła rurkowate.
Podporą obudowy są dwa bandaże stalowe, nasadzonych na obudowę bębna. Bandażami obudowa opiera się na stacje podporową i podporowo-oporową. Bandaż pod stację podporowo-oporową z przekrojów poprzecznych ma ukosy pod rolki podporowe dla zabezpieczenia suszarni od przesuwania podłużnego. Na obudowie bębnu za pomocą poprzeczek montuje się wieniec zębaty, za pomocą którego bęben wprawia się w ruch obrotowy od napędu.

Na końcach obudowy bębna montują się komory, przez które do bębna podają się i odprowadzają się gazy do suszenia i materiały, przeznaczone dla suszenia.
Napęd składa się z koła zębatego czynnego, reduktora i silnika elektrycznego, połączonych między sobą przez sprzęgła i montowanych na jednej ramie.

W produkcji keramzytowej suszenie granul gliny w suszarni СМЦ 69 wytwarza się przez przeciwprądowy ruch gazów do suszenia. Pochylenie obudowy w połączeniu z obracaniem dookoła osi zabezpiecza przemieszczenie materiału w kierunku komory wyładowczej. Gorące gazy paleniskowe nadchodzą do bębna i zderzając się z materiałem nagrzewają jego, odparowując wilgoć, która mieści się w nim. Przekazanie ciepła zachodzi dwoma głównymi sposobami: od gazów paleniskowych przez zewnętrzną powierzchnię leżącego w zaspach materiału, od bardziej nagrzanych części wewnętrznej konstrukcji wymiennika ciepła.

Przy zmianie wilgoci surowca albo intensywności dopływu jego do suszarki tryb suszenia może regulować się ilością nadchodzących do suszarki gazów i zmianą ich temperatury. Temperatura nadchodzącego do do suszarki gaza paleniskowego nie więcej 600 °C. Temperatura spalin na wyjściu z bębnu niemniej 100-150°С, byle uniemożliwić kondensację wilgoci w wyładowczej części bębnu.

Na wejściu gazów paleniskowych do bębnu powinno być rozrzedzanie  niemniej 30 Pa.
Paliwo – gaz, mazut, jasne paliwo ciekłe.

Dane techniczne suszarki bębnowej

Rodzaj przeciwprądowy  
Tryb funkcjonowania ciągły  
Wymiar obudowy bębnu  (średnica x długość) , mm 2800х14000  
Objętość bębnu, m3 84,2  
Częstotliwość obrotu bębnu, ob./min 1,9/2,6/3,8  
Pochylenie obudowy bębnu do horyzontu, stop. 1-4  
Nośnik ciepła gazy paleniskowe  
Temperatura nośnika ciepła, оС, nie więcej 600  
Wymiary gabarytowe (długość х szerokość х wysokość) , mm 16900х4700х4500  
Masa, kg 61200  
Reduktor Ц2У-400Н-31,5  
Silnik: moc, kW 22/30/37  
częstotliwość obrotu, ob./min. 750/1000/1500  
Dokument normatywny ТУ 22-5813-84
Kod ОКП 484681

* Wydajność nie wskazuje się, ponieważ zależy od właściwości materiału, jego wilgoci (początkowej i końcowej), wymiaru kawałków materiału.

 

Suszarka bębnowa SMC 429.3М

Suszarka bębnowa przeznaczona dla suszenia materiałów sypkich gazami paleniskowymi.

Suszarki bębnowe  wykorzystują się w przemyśle materiałów budowlanych w różnych technologicznych liniach dla cieplnego suszenia wapnia, gliny, piasku, kredy, gipsu i in. materiałów sypkich wielkością cząstek do 60 mm.

Suszarka bębnowa składa się z obudowy, stacji podporowo-oporowej, stacji oporowej, napędu, bandaży, wieńca zębatego.

Obudowa bębnu jest konstrukcją spawalniczą, dokonaną z oddzielnych segmentów pierścieniowych. Wewnątrz obudowy dla aktywizacji przekazania ciepła zależnie od modyfikacji bębnu montują się różne rodzaje końcówek:
– na początku śrubowa, na całej części bębnu podnośnikowo-łopatkowa;
– na początku śrubowa, w średniej części bębnu podnośnikowo-łopatkowa i łańcuchowa;
– na początku śrubowa, w średniej części bębnu podnośnikowo-łopatkowa i sektorowa.

Wykorzystanie różnych rodzajów końcówek zależy od właściwości materiału osuszanego (wilgoć na wejściu i na wyjściu, skład frakcyjny, sypkość i tak dalej) i wybiera się w każdej konkretnej sytuacji wspólnie zleceniodawcą i zakładem produkcyjnym.

Strommashina, Polska, piec cementowy, piec ceramiczny, suszarnia obrotowa, piec obrotowy, prodoreko

Oporą obudowy są dwa bandaże stalowe. Jeden z bandaży ma ukosy pod rolki oporowe, które przeszkadzają podłużnemu przesunięciu bębnu.
Bandażami obudowa opiera się na stacje podporową i podporowo-oporową. Na obudowie bębnu za pomocą poprzeczek montuje się wieniec zębaty, za pomocą którego bęben wprawia się w ruch obrotowy od napędu.

Napęd składa się z koła zębatego czynnego, reduktora i silnika elektrycznego, połączonych między sobą przez sprzęgła i montowanych na jednej ramie. Bęben montuje się w stosunku do horyzontu pod kątem 1°-4°.

Pochylenie obudowy w połączeniu z obracaniem dookoła osi zabezpiecza przemieszczenie materiału w kierunku komory wyładowczej.
Gorące gazy paleniskowe nadchodzą do obudowy i zderzając się z materiałem nagrzewają jego, odparowując wilgoć, która mieści się w nim. Przekazanie ciepła zachodzi trzema głównymi sposobami: w stanie zważonym przy spadku materiału z łopatek, od gazów paleniskowych przez zewnętrzną powierzchnię leżącego w zaspach materiału, od bardziej nagrzanych części wewnętrznej konstrukcji bębnu i segmentu pierścieniowego.

Tryby suszenia dla różnych materiałów zmieniają się zależnie od wilgoci surowca na wejściu do bębnu i potrzebnej wilgoci materiału gotowego na wyjściu z bębnu, frakcyjnego składu materiału, że poddaje się suszeniu, właściwości materiału.

Temperatura nadchodzącego do bębnu nośnika ciepła powinna być nie więcej 900 °C.
Temperatura spalin na wyjściu z bębnu niemniej 100 – 150°С, byle uniemożliwić kondensację wilgoci w wyładowczej części bębnu.
Na wejściu gazów paleniskowych do bębnu powinno być rozrzedzanie  niemniej 30 Pa.
Paliwo – gaz ziemny, gaz skroplony, olej napędowy.

 

 

Dane techniczne

Nazwa СМЦ 429.3М (2,8х14)
Rodzaj potokowy
Tryb funkcjonowania ciągły
Wymiar obudowy bębnu (długość x średnica) , mm 14000х2800
Objętość bębnu, m3 84,08
Częstotliwość obrotu bębnu, ob./min. 4,12
Pochylenie obudowy bębnu do horyzontu, stop. 1-4
Nośnik ciepła gazy paleniskowe
Temperatura nośnika ciepła, оС 800
Wymiary gabarytowe (długość х szerokość х wysokość) , mm 14000х4644х4464
Masa, kg 48950-53700*
Moc zainstalowana silnika, kW 55
Częstotliwość obrotu silnika, ob./min. 1000
Napięcie zasilania, V 380
Reduktor 1Ц2У-400Н-31,5-21
Dokument normatywny ТУ 4845-005-54028986-2008 Kod ОКП 484500

* zależnie od rodzaju końcówek.

Uwagi:

 • Wydajność nie wskazuje się, ponieważ zależy od właściwości materiału, jego wilgoci (początkowej i końcowej), wymiaru materiału wyjściowego. Określa się sposobem rozliczeniowym.
 • Przy uzgodnieniu z zleceniodawcą jest możliwa zmiana wymiarów obudowy bębnu.
 • Przy uzgodnieniu z zleceniodawcą jest możliwe dodatkowe kompletowanie komorami załadunku i wyładunku, termogeneratorami, palnikami.

 

Suszarnia bębnowa SMC428.3М

Suszarnia bębnowa  przeznaczona dla suszenia materiałów sypkich gazami paleniskowymi.

Suszarnie bębnowe  wykorzystują się w przemyśle materiałów budowlanych w różnych technologicznych liniach dla cieplnego suszenia wapnia, gliny, piasku, kredy, gipsu i in. materiałów sypkich wielkością cząstek do 60 mm.

Suszarka bębnowa składa się z obudowy, stacji podporowo-oporowej, stacji oporowej, napędu, bandaży, wieńca zębatego.

Obudowa bębnu jest konstrukcją spawalniczą, dokonaną z oddzielnych segmentów pierścieniowych. Wewnątrz obudowy dla aktywizacji przekazania ciepła zależnie od modyfikacji bębnu montują się różne rodzaje końcówek:
– na początku śrubowa, na całej części bębnu podnośnikowo-łopatkowa;
– na początku śrubowa, w średniej części bębnu podnośnikowo-łopatkowa i łańcuchowa;
– na początku śrubowa, w średniej części bębnu podnośnikowo-łopatkowa i sektorowa.

Wykorzystanie różnych rodzajów końcówek zależy od właściwości materiału osuszanego (wilgoć na wejściu i na wyjściu, skład frakcyjny, sypkość i tak dalej) i wybiera się w każdej konkretnej sytuacji wspólnie zleceniodawcą i zakładem produkcyjnym.

Oporą obudowy są dwa bandaże stalowe. Jeden z bandaży ma ukosy pod rolki oporowe, które przeszkadzają podłużnemu przesunięciu bębnu.
Bandażami obudowa opiera się na stacje podporową i podporowo-oporową. Na obudowie bębna za pomocą poprzeczek montuje się wieniec zębaty, za pomocą którego bęben wprawia się w ruch obrotowy od napędu.

Strommashina, Polska, piec cementowy, piec ceramiczny, suszarnia obrotowa, piec obrotowy, prodoreko

Napęd składa się z koła zębatego czynnego, reduktora i silnika elektrycznego, połączonych między sobą przez sprzęgła i montowanych na jednej ramie. Bęben montuje się w stosunku do horyzontu pod kątem 1°-4°.
Pochylenie obudowy w połączeniu z obracaniem dookoła osi zabezpiecza przemieszczenie materiału w kierunku komory wyładowczej.
Gorące gazy paleniskowe nadchodzą do obudowy i zderzając się z materiałem nagrzewają jego, odparowując wilgoć, która mieści się w nim. Przekazanie ciepła zachodzi trzema głównymi sposobami: w stanie zważonym przy spadku materiału z łopatek, od gazów paleniskowych przez zewnętrzną powierzchnię leżącego w zaspach materiału, od bardziej nagrzanych części wewnętrznej konstrukcji bębnu i segmentu pierścieniowego.

Tryby suszenia dla różnych materiałów zmieniają się zależnie od wilgoci surowca na wejściu do bębnu i potrzebnej wilgoci materiału gotowego na wyjściu z bębnu, frakcyjnego składu materiału, że poddaje się suszeniu, właściwości materiału.
Temperatura nadchodzącego do bębnu nośnika ciepła powinna być nie więcej 900 °C.
Temperatura spalin na wyjściu z bębnu niemniej 100 – 150°С, byle uniemożliwić kondensację wilgoci w wyładowczej części bębnu.
Na wejściu gazów paleniskowych do bębnu powinno być rozrzedzanie  niemniej 30 Pa.

 

Dane techniczne

Nazwa СМЦ 428.3М (2,8х20)
Rodzaj potokowy
Tryb funkcjonowania ciągły
Wymiar obudowy bębnu (długość x średnica) , mm 20000х2800
Objętość bębnu, m3 120,1
Częstotliwość obrotu bębnu, ob./min. 4,12
Pochylenie obudowy bębnu do horyzontu, stop. 1-4
Nośnik ciepła gazy paleniskowe
Temperatura nośnika ciepła, оС 800
Wymiary gabarytowe (długość х szerokość х wysokość) , mm 20000х4750х4464
Masa, kg 72930
Moc zainstalowana silnika, kW 75
Częstotliwość obrotu silnika, ob./min. 1000
Napięcie zasilania, V 380
Reduktor 1Ц2У-450-31,5-21
Dokument normatywny ТУ 4845-005-54028986-2008 Kod ОКП 484500

 

Uwagi:

 1. Wydajność nie wskazuje się, ponieważ zależy od właściwości materiału, jego wilgoci (początkowej i końcowej), wymiaru materiału wyjściowego. Określa się sposobem rozliczeniowym.
 2. Przy uzgodnieniu z zleceniodawcą jest możliwa zmiana wymiarów obudowy bębnu.
 3. Przy uzgodnieniu z zleceniodawcą jest możliwe dodatkowe kompletowanie komorami załadunku i wyładunku, termogeneratorami, palnikami.

 

Suszarka bębnowa СМЦ440.3М

Suszarka bębnowa przeznaczona dla suszenia materiałów sypkich gazami paleniskowymi.

Suszarki bębnowe wykorzystują się w przemyśle materiałów budowlanych w różnych technologicznych liniach dla cieplnego suszenia wapnia, gliny, piasku, kredy, gipsu i in. materiałów sypkich wielkością cząstek do 60 mm.

Suszarka bębnowa składa się z obudowy, stacji podporowo-oporowej, stacji oporowej, napędu, bandaży, wieńca zębatego.

Obudowa bębnu jest konstrukcją spawalniczą, dokonaną z oddzielnych segmentów pierścieniowych. Wewnątrz obudowy dla aktywizacji przekazania ciepła zależnie od modyfikacji bębnu montują się różne rodzaje końcówek:
– na początku śrubowa, na całej części bębnu podnośnikowo-łopatkowa;
– na początku śrubowa, w średniej części bębnu podnośnikowo-łopatkowa i łańcuchowa;
– na początku śrubowa, w średniej części bębnu podnośnikowo-łopatkowa i sektorowa.

Wykorzystanie różnych rodzajów końcówek zależy od właściwości materiału osuszanego (wilgoć na wejściu i na wyjściu, skład frakcyjny, sypkość i tak dalej) i wybiera się w każdej konkretnej sytuacji wspólnie zleceniodawcą i zakładem produkcyjnym.

Oporą obudowy są dwa bandaże stalowe. Jeden z bandaży ma ukosy pod rolki oporowe, które przeszkadzają podłużnemu przesunięciu bębnu.
Bandażami obudowa opiera się na stacje podporową i podporowo-oporową. Na obudowie bębnu za pomocą poprzeczek montuje się wieniec zębaty, za pomocą którego bęben wprawia się w ruch obrotowy od napędu.

Napęd składa się z koła zębatego czynnego, reduktora i silnika elektrycznego, połączonych między sobą przez sprzęgła i montowanych na jednej ramie. Bęben montuje się w stosunku do horyzontu pod kątem 1°-4°.

Strommashina, Polska, piec cementowy, piec ceramiczny, suszarnia obrotowa, piec obrotowy, prodoreko

Pochylenie obudowy w połączeniu z obracaniem dookoła osi zabezpiecza przemieszczenie materiału w kierunku komory wyładowczej.
Gorące gazy paleniskowe nadchodzą do obudowy i zderzając się z materiałem nagrzewają jego, odparowując wilgoć, która mieści się w nim. Przekazanie ciepła zachodzi trzema głównymi sposobami: w stanie zważonym przy spadku materiału z łopatek, od gazów paleniskowych przez zewnętrzną powierzchnię leżącego w zaspach materiału, od bardziej nagrzanych części wewnętrznej konstrukcji bębnu i segmentu pierścieniowego.

Tryby suszenia dla różnych materiałów zmieniają się zależnie od wilgoci surowca na wejściu do bębnu i potrzebnej wilgoci materiału gotowego na wyjściu z bębnu, frakcyjnego składu materiału, że poddaje się suszeniu, właściwości materiału.

Temperatura nadchodzącego do bębnu nośnika ciepła powinna być nie więcej 900 °C.
Temperatura spalin na wyjściu z bębnu niemniej 100 – 150°С, byle uniemożliwić kondensację wilgoci w wyładowczej części bębnu.
Na wejściu gazów paleniskowych do bębnu powinno być rozrzedzanie  niemniej 30 Pa.
Paliwo – gaz ziemny, gaz skroplony, olej napędowy.

 

Dane techniczne

Nazwa СМЦ 440.3М(2,2х14)
Rodzaj potokowy
Tryb funkcjonowania ciągły
Wymiar obudowy bębnu (długość x średnica) , mm 14000х2200
Objętość bębnu, m3 52,3
Częstotliwość obrotu bębnu, ob./min. 3,15/4,0/6,3
Pochylenie obudowy bębnu do horyzontu, stop. 1-4
Nośnik ciepła gazy paleniskowe
Temperatura nośnika ciepła, оС, 800
Wymiary gabarytowe (długość х szerokość х wysokość) , mm 14000х3610х3915
Masa, kg 33625
Moc zainstalowana silnika, kW 22/30/37
Częstotliwość obrotu silnika, ob./min. 750/1000/1500
Napięcie zasilania, V 380
Reduktor 1Ц2У-400Н-31,5-21
Dokument normatywny ТУ 4845-005-54028986-2008 Kod ОКП 484500

 

Uwagi:

 • Wydajność nie wskazuje się, ponieważ zależy od właściwości materiału, jego wilgoci (początkowej i końcowej), wymiaru materiału wyjściowego. Określa się sposobem rozliczeniowym.
 • Przy uzgodnieniu z zleceniodawcą jest możliwa zmiana wymiarów obudowy bębnu.
 • Przy uzgodnieniu z zleceniodawcą jest możliwe dodatkowe kompletowanie komorami załadunku i wyładunku, termogeneratorami, palnikami.

 

Suszarka bębnowa СМЖ.855.80

Suszarka bębnowa przeznaczona dla suszenia materiałów sypkich gazami paleniskowymi.

Suszarki bębnowe wykorzystują się w przemyśle materiałów budowlanych w różnych technologicznych liniach dla cieplnego suszenia wapnia, gliny, piasku, kredy i in. materiałów sypkich wielkością cząstek do 35 mm.

Suszarka bębnowa składa się z obudowy, stacji podporowo-oporowej, stacji oporowej, napędu, bandaży, wieńca zębatego.

Obudowa bębnu jest konstrukcją spawalniczą, dokonaną z oddzielnych segmentów pierścieniowych. Wewnątrz obudowy dla aktywizacji przekazania ciepła montują się końcówki: na początku śrubowa, w średniej części podnośnikowo-łopatkowa, na końcu sektorowa.

Oporą obudowy są dwa bandaże stalowe.

Bandażami obudowa opiera się na stacje podporową i podporowo-oporową. Na obudowie bębnu za pomocą płytek montuje się wieniec zębaty, za pomocą którego bęben wprawia się w ruch obrotowy od napędu.

Napęd składa się z koła zębatego czynnego, reduktora i silnika elektrycznego, połączonych między sobą przez sprzęgła i montowanych na jednej ramie.

Strommashina, Polska, piec cementowy, piec ceramiczny, suszarnia obrotowa, piec obrotowy, prodoreko

Komora wyładowcza jest przeznaczona do odprowadzenia gazów paleniskowych i wyładunku materiału ususzonego.
Bęben montuje się w stosunku do horyzontu pod kątem 20. Pochylenie obudowy w połączeniu z obracaniem dookoła osi zabezpiecza przemieszczenie obrabianego materiału w kierunku komory wyładowczej.

Gorące gazy paleniskowe nadchodzą do obudowy i zderzając się z materiałem nagrzewają jego, odparowując wilgoć, która mieści się w nim. Przekazanie ciepła zachodzi trzema głównymi sposobami: w stanie zważonym przy spadku materiału z łopatek, od gazów paleniskowych przez zewnętrzną powierzchnię leżącego w zaspach materiału, od bardziej nagrzanych części wewnętrznej konstrukcji bębnu i segmentu pierścieniowego obudowy.

Tryby suszenia dla różnych materiałów zmieniają się zależnie od wilgoci surowca na wejściu do bębnu i potrzebnej wilgoci materiału gotowego na wyjściu z bębnu, frakcyjnego składu materiału, że poddaje się suszeniu, właściwości materiału.

Temperatura nadchodzącego do bębnu nośnika ciepła powinna być nie więcej 800 °C. Temperatura spalin na wyjściu z bębnu niemniej 100-150°С, byle uniemożliwić kondensację wilgoci w wyładowczej części bębnu.

Na wejściu gazów paleniskowych do bębnu powinno być rozrzedzanie  niemniej 30 Pa.
Paliwo – gaz ziemny, gaz skroplony, olej napędowy.

 

Dane techniczne

Nazwa СМЖ 855.80 1,6х8)
Rodzaj potokowy
Tryb funkcjonowania ciągły
Wymiar obudowy bębnu (długość x średnica) , mm 8000х1600
Objętość bębnu, m3 16
Częstotliwość obrotu bębnu, ob./min. 3,14/4,15/6,2
Pochylenie obudowy bębnu do horyzontu, stop. 2,52
Nośnik ciepła gazy paleniskowe
Temperatura nośnika ciepła, оС, 800
Wymiary gabarytowe (długość х szerokość х wysokość) , mm 9850х2800х3550
Masa, kg 12400
Moc zainstalowana silnika, kW 8/10/12,5
Częstotliwość obrotu silnika, ob./min. 750/1000/1500
Napięcie zasilania, V 380
Reduktor 1Ц2У-250-31,5-21
Dokument normatywny ТУ 4845-005-54028986-2008 Kod ОКП 484500

 

Uwagi:

 1. Wydajność nie wskazuje się, ponieważ zależy od właściwości materiału, jego wilgoci (początkowej i końcowej), wymiaru materiału wyjściowego. Określa się sposobem rozliczeniowym.
 2. Przy uzgodnieniu z zleceniodawcą jest możliwa zmiana wymiarów obudowy bębnu.
 3. Przy uzgodnieniu z zleceniodawcą jest możliwe dodatkowe kompletowanie komorami załadunku i wyładunku, termogeneratorami, palnikami.