klasyfikatory, prodoreko

Klasyfikatory

Klasyfikatory stosowane są w zamkniętych układach mielących, a ich celem jest oddzielenie frakcji właściwej od frakcji grubej (nadziarna), która z powrotem wraca do młyna. Stąd nazwa układ zamknięty. Klasyfikatory pracują w układach suchych, natomiast w układach mokrych stosowane są hydrocyklony.  Przy mieleniu na sucho używamy klasyfikatorów powietrznych statycznych i dynamicznych lub cyklonów.  

klasyfikator, eirich polska, ecutec polska. rozdzielanie cząstek, klasyfikacja, prodoreko

Klasyfikatory mogą pracować także samodzielnie, jako samodzielne instalacje. W skład instalacji klasyfikującej wchodzą sam klasyfikator, wentylator (wytwarzanie podciśnienia w układzie), filtry.

klasyfikator, eirich polska, ecutec polska. rozdzielanie cząstek, klasyfikacja, prodoreko

Klasyfikatory używane są do rozdzielania frakcji drobnych i bardzo drobnych, najczęściej w zakresie od kilku mikronów (2-5 mikronów), przy zachowaniu bardzo wysokiej jakości uziarnienia frakcji.

Wśród wielu zalet klasyfikatorów, na szczególną uwagę zasługują:

– łatwa regulacja wielkości klasyfikowanych cząstek

– ustawienie stałej w czasie wielkości klasyfikowanych cząstek

– niskie zużycie energii podczas procesu

– możliwość klasyfikacji także wilgotnych cząstek

– wysoka jakość klasyfikacji i niezawodność urządzenia

Dodaj komentarz