aspirator do zboża ASP 750 Gama Pardubice

gama pardubice, prodoreko, aspirator do zboża

Aspirator do zboża ASP 750

Użycie urządzenia

Aspirator stosuje się do przedczyszczania zbóż i kukurydzy w pozbiorowych liniach i na suszarkach zbóż i czyszczenia dla cele spożywcze w silosach zbożowych i magazynach, ewentualnie do przygotowania nasion zbóż w stacjach czyszczących.

gama pardubice, prodoreko, aspirator do zboża

Funkcje maszyny

Wydajność maszyny 75t.god-1 to znaczy dla pszenicy przy masie pojemności 780g.dm-3 o wilgotności  18%, czystości produktów 93%.

Zboże jest wprowadzane spadowym rurociągem do wpadowego przedłużacza na skrzyni aspiracyjnej, przy tym klapka regulacyjna jest zamknięta. Razem z zwiększującymi się zapasy zbóż i tym zwiększującym się ciśnieniem na klapkę, ta się zacznie powoli otwierać. Posuwaniem ciężaru na ramionu klapki docelimy równomiernego rozdzielenia zbóż, i tym częściowo poprawimy też moc maszyny. Zanim się zacznie zboże rozdzielać do indywidualnych sorterów (to zaopatrza rozdzielacz ziarna pod skrzynią aspiracyjną), jest na przodnej czolnej stronie za pomocą wentilatora naciskującego (pod warunkiem kiedy jest im maszyna wyposażona) i kanału aspir. przewietrzywane i pozbyte lekkich nieczystości i pyłu. Zboże tak rozdzielone i częściowo oczyszczone jest wprowadzane do indywidualnych sorterów z sity B i C. Oscylacyjnym ruchiem sorterów z nachyleniem sorterów jest zboże transportowane po sitech. Przepady sit B i wypady sit C są na końcach sorterów wyprowadzane rówkami  do oby dwóch stron maszyny. Przepady sit C (wysortowane zboże) przechodzi indywidualnymi  kanały na wylotach do współnego wylotowego kosza. Intenzywne czyszczenie sit zabezpiecza czyszczenie szczotkowe.

Kanały aspiracyjne jak na wlotu, tak i wylotu są wprowadzone do skrzyni aspir. Lekkie nieczystości i pył są tutaj oddzielone. Cięższe nieczystości są zgarnywane do systemu uszczelnień i dalej unoszone do separatora. Dla prawidłowego ustawienia funkcji aspiracyjnych kanałów służą klapki. Ustawienie klapek i ich regulacja wykonuje się dźwigniami na zewnętrzej prawej stronie skrzyni aspiracyjnej.