recykling

Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania materiałów odpadowych, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia.

recykling, bronnenberg polska, atritor, turbosepataror, prodoreko

Recykling odbywa się w dwóch obszarach: produkowania dóbr oraz późniejszego powstawania z nich odpadów. Założenia recyklingu zakładają wymuszanie odpowiednich postaw producentów dóbr, sprzyjających produkcji materiałów jak najbardziej odzyskiwalnych oraz tworzenie odpowiednich zachowań u odbiorców tych dóbr.

Recykling jest systemem organizacji obiegu materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane.

W zakresie recyklingu, naszą ofertę możemy podzielić na dwa obszary:

  • szeroka oferta, związana ze wstępnym przetwarzaniem, rozdrabnianiem, klasyfikacją itp.
  • właściwe odzyskiwanie niezbędnego do dalszego procesu surowca / surowców.

recykling, bronnenberg polska, atritor, turbosepataror, prodoreko

Na podstronach przy recyklingu, skupiliśmy się na ofertach dwóch naszych Partnerów: