kompletna linia do produkcji pelletu z biomasy Orient Biofuel

Orient biofuel Polska, granulator, młyn do pelletu, Produkcja pelletu, przetwarzanie biomasy, linia do produkcji pelletu z biomasy, Produkcja biomasy, kompletna linia przetwarzania biomasy

Proces przetwarzania odpadów i surowców rolno-leśnych, organicznych, na paliwo stałe to proces wytwarzania pelletu, czyli produktu końcowego wykorzystywanego do przemiany na energię.

Oferowane przez nas linie technologiczne do produkcji pelletu z biomasy są kompletnymi liniami wraz ze wstępną obróbka surowca, wydajności linii 1-8 tph, wydajności linii mobilnych do 0,7 tph.

Proces przetwarzania biomasy w celu uzyskania pelletu składa się z kilku głównych etapów, do których zaliczamy:

– wstępną obróbkę surowca, w tym rozdrobnienie,

– suszenie,

– granulacja,

– chłodzenie,

– pakowanie.

Orient biofuel Polska, granulator, młyn do pelletu, Produkcja pelletu, przetwarzanie biomasy, linia do produkcji pelletu z biomasy, Produkcja biomasy, kompletna linia przetwarzania biomasy

  1. Wstępne rozdrabnianie surowca – w zależności od rodzaju surowca do tego procesu stosuje się rębaki, młyny młotkowe tnące lub połączenie tych urządzeń. Średnica materiału do rozdrobnienia nie może przekraczać 200mm, natomiast przy surowcu wstępnie rozdrobnionym wielkość cząstek nie powinna przekraczać 5mm. Najlepsze rezultaty osiągane są przy wilgotności surowca nie przekraczającej 20%.

Orient biofuel Polska, granulator, młyn do pelletu, Produkcja pelletu, przetwarzanie biomasy, linia do produkcji pelletu z biomasy, Produkcja biomasy, kompletna linia przetwarzania biomasy

  1. Proces suszenia – do procesu peletyzacji najlepszym zakresem wilgotności jest 14-16%. W celu redukcji wilgotności z zakresu max. 50% do poziomu bliskiego 10% stosuje się suszarki rotacyjne na paliwo stałe. Pozwala to na zmniejszenie zużycia energii suszenia o około 30% w stosunku do suszarek napędzanych silnikami elektrycznymi. Można oczywiście stosować suszarki wykorzystujące napęd elektryczny lub gaz, wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami.

Orient biofuel Polska, granulator, młyn do pelletu, Produkcja pelletu, przetwarzanie biomasy, linia do produkcji pelletu z biomasy, Produkcja biomasy, kompletna linia przetwarzania biomasy

  1. Proces granulacji. Najważniejszym elementem tego procesu jest młyn-granulator typu MZLH.

Orient biofuel Polska, granulator, młyn do pelletu, Produkcja pelletu, przetwarzanie biomasy, linia do produkcji pelletu z biomasy, Produkcja biomasy, kompletna linia przetwarzania biomasy

  1. Po procesie granulacji, temperatura pelletu wynosi około 60-80 stopni, a wilgotność około 15%. Proces chłodzenia ma na celu obniżenie temperatury produktu oraz obniżenie poziomu wilgotności o około 3-4%.

Orient biofuel Polska, granulator, młyn do pelletu, Produkcja pelletu, przetwarzanie biomasy, linia do produkcji pelletu z biomasy, Produkcja biomasy, kompletna linia przetwarzania biomasy

  1. Ostatnim procesem jest przygotowanie do transportu oraz utrzymanie niskiej wilgotności produktu. Produkt jest pakowany za pomocą półautomatycznych lub automatycznych linii pakujących.