systemy CIP (Clean in Space) Evaporator Dryer Technologies

EDT Polska, evaporator dryer Technologies Polska, suszarnia rozpyłowa, suszarnia fluidalna, system CIP, krystalizator, cyklon, skruber, odsysacz pyłu, technologia suszenia, cyklon, cyklon strumienia zwrotnego, chłodziarka fluidalna, systemy suszenia, systemy chłodzenia

Wymogi sanitarne produkcji żywności są niezwykle restrykcyjne. Urządzenia muszą spełniać surowe standardy czystości, aby uniknąć zanieczyszczenia produktów. Czyszczenie tych urządzeń musi być prowadzone szybko i dokładnie. Standardy dotyczące czyszczenia są najlepiej osiągane przy użyciu systemów CIP (Clean-in-Place).

Systemy CIP zapewniają szybkie, skuteczne i pewne czyszczenie wszystkich typów urządzeń używanych w przemyśle produkcyjnym. Jest to metoda, w wyniku której urządzenie lub instalacja zostaje całkowicie oczyszczone bez potrzeby ich rozmontowywania.

EDT Polska, evaporator dryer Technologies Polska, suszarnia rozpyłowa, suszarnia fluidalna, system CIP, krystalizator, cyklon, skruber, odsysacz pyłu, technologia suszenia, cyklon, cyklon strumienia zwrotnego, chłodziarka fluidalna, systemy suszenia, systemy chłodzenia

System CIP jest podzielony na różne etapy:

  1. Woda – w celu usunięcia pozostałości
  2. Zasada –  alkaliczne detergenty rozpuszczają tłuszcz i białka oraz czyszczą miejsca gdzie się pojawiają odporniejsze pozostałości
  3. Pośrednie płukanie wodą
  4. Kwas: w celu zneutralizowania żrących pozostałości na powierzchni urządzenia. Kwaśne detergenty usuwają pozostałości mineralne w systemach (szczególnie obszary ciepłe, tak jak w urządzeniu do pasteryzacji).
  5. Ostateczne płukanie wodą: Zimna woda wypłukuje pozostałości roztworu kwasu.

CIP jest systemem zamkniętym, zwykle kontrolowany automatycznie, a etapy czyszczenia są ustawione na optimum czasu dla wydajnego oczyszczenia wszystkich części urządzenia.