piece obrotowe CM875A (z urządzeniem pudrującym) i CM875B (przekroju zmiennego) Strommashina

Strommashina, Polska, piec cementowy, piec ceramiczny, suszarnia obrotowa, piec obrotowy, prodoreko

Piec obrotowy СМ 875Б (przekroju zmiennego), СМ 875А (z urządzeniem pudrującym)

Piece obrotowe są przeznaczone dla produkcji żwiru keramzytowego. Piec obrotowa składa się z następnych głównych jednostek montażowych: obudowy cylindrycznej, napędów, główek załadowczych i wyładowczych, uszczelek chłodnych i gorących końców pieca, stacji podporowej, stacji podporowo-oporowej, osłony pary wieńcowej.

Obudowa pieca obrotowego jest bębnem stalowym, który składa się z oddzielnych segmentów pierścieniowych. W miejscach montażu bandaży grubość segmentów pierścieniowych jest powiększona do 30 mm. Obudowa pieca montuje się na dwóch podporach, dla których są utworzone specjalne fundamenty. Podpory składają się z ramy spawalniczej i dwóch rolków oporowych, pozycję których można regulować. Dla kontroli pozycji obudowy pieca w podłużnym kierunku podpora, znajdująca się przy napędzie, ma rolki oporowe, urządzenie dla zatrzymania się obracania pieca i sygnalizację o niedopuszczalnych osiowych przesunięciach pieca. Chłodny koniec pieca wchodzi do główki załadowczej, a gorący – do główki wyładowczej. Celem usunięcia podsysania powietrza główki są zabezpieczone uszczelkami chłodnych i gorących końców pieca. Na główce wyładowczej montuje się rozpylacz paliwowy. W dolnej części główki jest montowany ruszt dla rozsypywania keramzytu wzdętego.

Napęd główny jest przeznaczony dla obracania pieca podczas pracy, a pomocniczy – podczas rozpalania, chłodzenia i remontu pieca, a także w przypadkach awaryjnych. Napęd główny składa się z otwartej przekładni zębatej, sprzęgła sprężystego, reduktora silnika. Napęd pomocniczy składa się z reduktora, silnika i hamulca, który jest przeznaczony dla zatrzymania się pieca w potrzebnym położeniu przy naprawczych, celem montażu wykładziny, montażowych i innych pracach.

Strommashina, Polska, piec cementowy, piec ceramiczny, suszarnia obrotowa, piec obrotowy, prodoreko

Łączenie reduktora pomocniczego z reduktorem głównym spełnia się przez sprzęgło kłowe wolnego skoku, dzięki któremu nadaje się możliwość łatwego rozruchu pieca na szybkie obracanie robocze od napędu pomocniczego. Praca pieca obrotowego realizuje się na zasadzie przeciwprądu.

Materiał surowcowy, nadchodzący do pieca przez rynnę główki załadowczej, nadchodzi do wyładowczego końca pieca kosztem jej odchylenia i obracania. Podczas ruchu materiał poddaje się działaniu gazów gorących, nadchodzących od palnika naprzeciwko materiału. W miarę przesuwania materiału w strefie gazów gorących odbywają się fizykochemiczne procesy utworzenia keramzytu.

Wypalanie ususzonych granul półproduktu jest najwięcej odpowiedzialną operacją technologiczną, która dużo w czym z góry ustala jakość żwiru keramzytowego i techniczno-ekonomiczne wskaźniki przedsiębiorstwa.

ПВ 2,5 х 40 z urządzeniem pudrującym (CM 875А)

Wydajność, m3/rok keramzyt “400“ 115000
Długość obudowy pieca, m 40
Średnica wewnętrzna, m 2,5
Nachylenie pieca, % 3,5
Ilość podpór , szt. 2
Rodzaj łożysk podpór wahliwych
Masa pieca, t, nie więcej 111
Liczba obrotów
а) od napędu głównego, ob./min, 2,5
b) od napędu pomocniczego, ob./godz 3,1
Regulacja liczby obrotów bezskokowa
Moc silników elektrycznych
а) napędu głównego, kW 33
b) napędu pomocniczego, kW 2,2
Dokument normatywny ТУ 22-106-61-89
Piec obrotowy przekroju zmiennego СМ 875Б  
Wydajność pieca dla marki keramzytu 350, m3/godz 16,8
Wymiary bębna:
średnica wewnętrzna pierwszej obudowy bębna, m, nie więcej 2,5
Długość, m, nie więcej 20,5
średnica wewnętrzna drugiej obudowy bębna, m 3
Długość, m, nie więcej 16,5
Długość stożka, m, nie więcej 3
Moc zainstalowana, – kW, nie więcej 38
Masa (bez ЗИП) , t, nie więcej 125
Nachylenie pieca, stopni (%) 2 (3,5)
Właściwe zużycie energii elektrycznej w stałym trybie eksploatacji pieca, kW•godz/m3, nie więcej 2,55
Właściwe zużycie paliwa warunkowego w stałym trybie eksploatacji pieca, kg war.pal./m3 55
Częstotliwość obracania obudowy pieca:
od napędu głównego, ob./min. 0,8-2,52
od napędu pomocniczego, ob./godz 3,1
Wymiary gabarytowe pieca
Długość, m, nie więcej 47
Szerokość, m, nie więcej 5,5
Wysokość, m, nie więcej 7,4