suszarnia obrotowa SMZ 855.80 Strommashina

Strommashina, Polska, piec cementowy, piec ceramiczny, suszarnia obrotowa, piec obrotowy, prodoreko

Suszarka bębnowa СМЖ.855.80

Suszarka bębnowa przeznaczona dla suszenia materiałów sypkich gazami paleniskowymi.

Suszarki bębnowe wykorzystują się w przemyśle materiałów budowlanych w różnych technologicznych liniach dla cieplnego suszenia wapnia, gliny, piasku, kredy i in. materiałów sypkich wielkością cząstek do 35 mm.

Suszarka bębnowa składa się z obudowy, stacji podporowo-oporowej, stacji oporowej, napędu, bandaży, wieńca zębatego.

Obudowa bębnu jest konstrukcją spawalniczą, dokonaną z oddzielnych segmentów pierścieniowych. Wewnątrz obudowy dla aktywizacji przekazania ciepła montują się końcówki: na początku śrubowa, w średniej części podnośnikowo-łopatkowa, na końcu sektorowa.

Oporą obudowy są dwa bandaże stalowe.

Bandażami obudowa opiera się na stacje podporową i podporowo-oporową. Na obudowie bębnu za pomocą płytek montuje się wieniec zębaty, za pomocą którego bęben wprawia się w ruch obrotowy od napędu.

Napęd składa się z koła zębatego czynnego, reduktora i silnika elektrycznego, połączonych między sobą przez sprzęgła i montowanych na jednej ramie.

Strommashina, Polska, piec cementowy, piec ceramiczny, suszarnia obrotowa, piec obrotowy, prodoreko

Komora wyładowcza jest przeznaczona do odprowadzenia gazów paleniskowych i wyładunku materiału ususzonego.
Bęben montuje się w stosunku do horyzontu pod kątem 20. Pochylenie obudowy w połączeniu z obracaniem dookoła osi zabezpiecza przemieszczenie obrabianego materiału w kierunku komory wyładowczej.

Gorące gazy paleniskowe nadchodzą do obudowy i zderzając się z materiałem nagrzewają jego, odparowując wilgoć, która mieści się w nim. Przekazanie ciepła zachodzi trzema głównymi sposobami: w stanie zważonym przy spadku materiału z łopatek, od gazów paleniskowych przez zewnętrzną powierzchnię leżącego w zaspach materiału, od bardziej nagrzanych części wewnętrznej konstrukcji bębnu i segmentu pierścieniowego obudowy.

Tryby suszenia dla różnych materiałów zmieniają się zależnie od wilgoci surowca na wejściu do bębnu i potrzebnej wilgoci materiału gotowego na wyjściu z bębnu, frakcyjnego składu materiału, że poddaje się suszeniu, właściwości materiału.

Temperatura nadchodzącego do bębnu nośnika ciepła powinna być nie więcej 800 °C. Temperatura spalin na wyjściu z bębnu niemniej 100-150°С, byle uniemożliwić kondensację wilgoci w wyładowczej części bębnu.

Na wejściu gazów paleniskowych do bębnu powinno być rozrzedzanie  niemniej 30 Pa.
Paliwo – gaz ziemny, gaz skroplony, olej napędowy.

 

Dane techniczne

Nazwa СМЖ 855.80 1,6х8)
Rodzaj potokowy
Tryb funkcjonowania ciągły
Wymiar obudowy bębnu (długość x średnica) , mm 8000х1600
Objętość bębnu, m3 16
Częstotliwość obrotu bębnu, ob./min. 3,14/4,15/6,2
Pochylenie obudowy bębnu do horyzontu, stop. 2,52
Nośnik ciepła gazy paleniskowe
Temperatura nośnika ciepła, оС, 800
Wymiary gabarytowe (długość х szerokość х wysokość) , mm 9850х2800х3550
Masa, kg 12400
Moc zainstalowana silnika, kW 8/10/12,5
Częstotliwość obrotu silnika, ob./min. 750/1000/1500
Napięcie zasilania, V 380
Reduktor 1Ц2У-250-31,5-21
Dokument normatywny ТУ 4845-005-54028986-2008 Kod ОКП 484500

Uwagi:

  1. Wydajność nie wskazuje się, ponieważ zależy od właściwości materiału, jego wilgoci (początkowej i końcowej), wymiaru materiału wyjściowego. Określa się sposobem rozliczeniowym.
  2. Przy uzgodnieniu z zleceniodawcą jest możliwa zmiana wymiarów obudowy bębnu.
  3. Przy uzgodnieniu z zleceniodawcą jest możliwe dodatkowe kompletowanie komorami załadunku i wyładunku, termogeneratorami, palnikami.