młyny młotkowe SchutteBuffalo

Shutte Buffalo Polska, hammermills Polska, młyn młotkowy, młyn udarowy, kruszarka młotkowa, kruszarka udarowa, shredder, prodoreko, młyn spożywczy, młyn chemiczny, młyn do biomasy, młyn do mączki mięsno-kostnej, młyn do pasz dla zwierząt, młyn do kory

Amerykański producent Schutte Buffalo specjalizuje się przede wszystkim w młynach młotkowych / udarowych dla wielu aplikacji, w tym mineralnych, chemicznych, spożywczych, farmaceutycznych i przetwarzania biomasy. W ofercie podstawowej znajdują się:

  • młyny młotkowe serii W – to młyny konwencjonalne z załadunkiem górnym i rozładunkiem dolnym,
  • młyn młotkowy serii B do mielenia kory,
  • młyny młotkowe typu Circ-U-Flow – są zmodyfikowanymi wersjami standardowych młynów młotkowych o tak zwanym pełnym obiegu/przepływie,
  • młyny młotkowe serii 13 – dają doskonałe rezultaty w przypadku mielenia drewna i surowców drewnopochodnych oraz biomasy,
  • młyny młotkowe drobnego mielenia serii FG i FGZ – do domielania wstępnie rozdrobnionych lub niewielkich odpadów drewnianych do uziarnienia produktu na poziomie mączki/pyłu w pojedynczym procesie przy użyciu jednego młyna młotkowego,
  • młyny młotkowe horyzontalne serii HZF do aplikacji biomasy oraz surowców drewnopochodnych.

 

Młyny młotkowe serii W to młyny konwencjonalne z załadunkiem górnym i rozładunkiem dolnym. Przeznaczone są dla aplikacji przetwarzania surowców mineralnych o niskiej ścieralności, w tym surowców spożywczych. Indywidualne podejście do komponentów pozwala na niestandardowe konfiguracje dla konkretnych zastosowań.

Zastosowanie:

– surowce chemiczne,

– rozbrykanie,

– surowce spożywcze,

– odpady warzyw i owoców,

– zioła i przyprawy,

– produkty pochodzenia roślinnego,

Shutte Buffalo Polska, hammermills Polska, młyn młotkowy, młyn udarowy, kruszarka młotkowa, kruszarka udarowa, shredder, prodoreko, młyn spożywczy, młyn chemiczny, młyn do biomasy, młyn do mączki mięsno-kostnej, młyn do pasz dla zwierząt, młyn do kory

 

Młyny młotkowe serii WA to konwencjonalne młyny z załadunkiem górnym i rozładunkiem dolnym. Przeznaczone są dla aplikacji przetwarzania surowców mineralnych o wysokiej twardości i ścieralności.

Shutte Buffalo Polska, hammermills Polska, młyn młotkowy, młyn udarowy, kruszarka młotkowa, kruszarka udarowa, shredder, prodoreko, młyn spożywczy, młyn chemiczny, młyn do biomasy, młyn do mączki mięsno-kostnej, młyn do pasz dla zwierząt, młyn do kory

Indywidualne podejście do komponentów pozwala na niestandardowe konfiguracje dla konkretnych zastosowań. Młyny młotkowe serii WA najczęściej używane są dla aplikacji:

– kamień i kruszywa

– szkło i ceramika

– węgiel  i koks

– wapień

– surowce chemiczne

– mączka rybna i mączka kostna

– twarde żywice

– proszki i pyły metali

Shutte Buffalo Polska, hammermills Polska, młyn młotkowy, młyn udarowy, kruszarka młotkowa, kruszarka udarowa, shredder, prodoreko, młyn spożywczy, młyn chemiczny, młyn do biomasy, młyn do mączki mięsno-kostnej, młyn do pasz dla zwierząt, młyn do kory

 

Młyny młotkowe serii 18 są młynami przeznaczonymi dla aplikacji testowych, pilotażowych oraz wydajności laboratoryjnych. Młyny młotkowe 18 przeznaczone są przede wszystkim dla aplikacji przetwarzania surowców rolnych, pasz, zbóż, opadów drewnopochodnych.

Shutte Buffalo Polska, hammermills Polska, młyn młotkowy, młyn udarowy, kruszarka młotkowa, kruszarka udarowa, shredder, prodoreko, młyn spożywczy, młyn chemiczny, młyn do biomasy, młyn do mączki mięsno-kostnej, młyn do pasz dla zwierząt, młyn do kory

Zastosowanie:

– produkty rolne,

– pasze i karmy dla zwierząt,

– Produkcja etanolu,

– zioła i przyprawy,

– wióry drewniane,

– mączka mięsno-kostna,

– ziarna zbóż,

– brykiet drewniany,

– pellet bio,

 

Młyny młotkowe serii 24 są młynami przeznaczonymi do aplikacji o średnich wydajnościach. Zbudowane są na bazie modeli młynów młotkowych laboratoryjnych serii 18. Wykorzystanie młynów młotkowych serii 24 jest także podobne do serii 18:

Zastosowanie:

– produkty rolne,

– pasze i karmy dla zwierząt,

– Produkcja etanolu,

– zioła i przyprawy,

– wióry drewniane,

– mączka mięsno-kostna,

– ziarna zbóż,

– brykiet drewniany,

– pellet bio,

– ściółka dla zwierząt

Shutte Buffalo Polska, hammermills Polska, młyn młotkowy, młyn udarowy, kruszarka młotkowa, kruszarka udarowa, shredder, prodoreko, młyn spożywczy, młyn chemiczny, młyn do biomasy, młyn do mączki mięsno-kostnej, młyn do pasz dla zwierząt, młyn do kory

 

Młyny młotkowe serii 44 są młynami niskoobrotowymi (1800 rpm) przeznaczonymi dla aplikacji o wysokich wydajnościach. Rotor o średnicy 44” jest całkowicie obudowany siatką sita. Młyny młotkowe serii 44 zbudowane są na bazie modeli 18. I analogicznie wykorzystywane są do podobnych aplikacji oraz surowców stosunkowo miękkich, gdzie wymagana jest duża wydajność.

Zastosowanie:

– produkty rolne,

– pasze i karmy dla zwierząt,

– Produkcja etanolu,

– zioła i przyprawy,

– wióry drewniane,

– mączka mięsno-kostna,

– ziarna zbóż,

– brykiet drewniany,

– pellet bio,

– ściółka dla zwierząt,

Shutte Buffalo Polska, hammermills Polska, młyn młotkowy, młyn udarowy, kruszarka młotkowa, kruszarka udarowa, shredder, prodoreko, młyn spożywczy, młyn chemiczny, młyn do biomasy, młyn do mączki mięsno-kostnej, młyn do pasz dla zwierząt, młyn do kory

 

 

Przemysłowy młyn młotkowy serii B do mielenia kory,

Jest to seria młynów o mocnej konstrukcji i wysokich wydajnościach, odpowiednia dla wszystkich rodzajów kory i innych odpadów drewnianych i drewnopochodnych.

Shutte Buffalo Polska, hammermills Polska, młyn młotkowy, młyn udarowy, kruszarka młotkowa, kruszarka udarowa, shredder, prodoreko, młyn spożywczy, młyn chemiczny, młyn do biomasy, młyn do mączki mięsno-kostnej, młyn do pasz dla zwierząt, młyn do kory

Młyn został zaprojektowany specjalnie do przetwarzania wszystkich odpadów z kory, w tym odpadów mokrych i włóknistych. Młyny młotkowe serii B do mielenia kory dostępne są w sześciu standardowych rozmiarach od 20” do 60” szerokości i wydajności do 50 tph.

Shutte Buffalo Polska, hammermills Polska, młyn młotkowy, młyn udarowy, kruszarka młotkowa, kruszarka udarowa, shredder, prodoreko, młyn spożywczy, młyn chemiczny, młyn do biomasy, młyn do mączki mięsno-kostnej, młyn do pasz dla zwierząt, młyn do kory

Typowe aplikacje:

– kora z korowaczy,

– odpady drzewne zielone,

– wióry,

– odpady sklepjki i MDF,

– inne odpady z tartaków,

Shutte Buffalo Polska, hammermills Polska, młyn młotkowy, młyn udarowy, kruszarka młotkowa, kruszarka udarowa, shredder, prodoreko, młyn spożywczy, młyn chemiczny, młyn do biomasy, młyn do mączki mięsno-kostnej, młyn do pasz dla zwierząt, młyn do kory

 

Młyny młotkowe typu Circ-U-Flow są zmodyfikowanymi wersjami standardowych młynów młotkowych o tak zwanym pełnym obiegu/przepływie. Nie chodzi tu bynajmniej o tryb pracy, gdyż młyny młotkowe mogą pracować zarówno w układach otwartych jak i zamkniętych.

Młyny Circ-U-Flow zalecane są szczególnie dla surowców organicznych stosowanych na przykład przy przetwarzaniu biomasy.

Młyny młotkowe serii 18 CUF są młynami przeznaczonymi dla aplikacji testowych, pilotażowych oraz wydajności laboratoryjnych. Młyny młotkowe 18 przeznaczone są przede wszystkim dla aplikacji przetwarzania surowców rolnych, pasz, zbóż, opadów drewnopochodnych.

Shutte Buffalo Polska, hammermills Polska, młyn młotkowy, młyn udarowy, kruszarka młotkowa, kruszarka udarowa, shredder, prodoreko, młyn spożywczy, młyn chemiczny, młyn do biomasy, młyn do mączki mięsno-kostnej, młyn do pasz dla zwierząt, młyn do kory

Zastosowanie:

– produkty rolne,

– pasze i karmy dla zwierząt,

– Produkcja etanolu,

– zioła i przyprawy,

– wióry drewniane,

– mączka mięsno-kostna,

– ziarna zbóż,

– brykiet drewniany,

– pellet bio,

 

 

Młyny młotkowe serii 24 są młynami przeznaczonymi do aplikacji o średnich wydajnościach. Zbudowane są na bazie modeli młynów młotkowych laboratoryjnych serii 18. Wykorzystanie młynów młotkowych serii 24 jest także podobne do serii 18

Shutte Buffalo Polska, hammermills Polska, młyn młotkowy, młyn udarowy, kruszarka młotkowa, kruszarka udarowa, shredder, prodoreko, młyn spożywczy, młyn chemiczny, młyn do biomasy, młyn do mączki mięsno-kostnej, młyn do pasz dla zwierząt, młyn do kory

Zastosowanie:

– produkty rolne,

– pasze i karmy dla zwierząt,

– Produkcja etanolu,

– zioła i przyprawy,

– wióry drewniane,

– mączka mięsno-kostna,

– ziarna zbóż,

– brykiet drewniany,

– pellet bio,

– ściółka dla zwierząt

 

Młyny młotkowe serii 44 są młynami niskoobrotowymi (1800 rpm) przeznaczonymi dla aplikacji o wysokich wydajnościach. Rotor o średnicy 44” jest całkowicie obudowany siatką sita. Młyny młotkowe serii 44 zbudowane są na bazie modeli 18. I analogicznie wykorzystywane są do podobnych aplikacji oraz surowców stosunkowo miękkich, gdzie wymagana jest duża wydajność.

Shutte Buffalo Polska, hammermills Polska, młyn młotkowy, młyn udarowy, kruszarka młotkowa, kruszarka udarowa, shredder, prodoreko, młyn spożywczy, młyn chemiczny, młyn do biomasy, młyn do mączki mięsno-kostnej, młyn do pasz dla zwierząt, młyn do kory

Zastosowanie:

– produkty rolne,

– pasze i karmy dla zwierząt,

– Produkcja etanolu,

– zioła i przyprawy,

– wióry drewniane,

– mączka mięsno-kostna,

– ziarna zbóż,

– brykiet drewniany,

– pellet bio,

– ściółka dla zwierząt,

 

 

Seria wszechstronnych młynów młotkowych Shutte Buffalo serii 13 daje doskonałe rezultaty w przypadku mielenia drewna i surowców drewnopochodnych oraz biomasy. Młyny młotkowe serii 13 dostępne są w czterech standardowych rozmiarach (od 13” do 36” szerokości) z zintegrowanym wentylatorem oraz wysoko gabarytowy młyn młotkowy 48”, który korzysta z oddzielnego zespołu wentylatorów. Młyn pracuje przy 3600 rpm (w standardzie), funkcją wentylatora jest podawanie materiału do komory mielącej. Montaż wentylatora przy wale głównym pozwala na zastosowanie jednego silnika w młynie.

Shutte Buffalo Polska, hammermills Polska, młyn młotkowy, młyn udarowy, kruszarka młotkowa, kruszarka udarowa, shredder, prodoreko, młyn spożywczy, młyn chemiczny, młyn do biomasy, młyn do mączki mięsno-kostnej, młyn do pasz dla zwierząt, młyn do kory

Typowe aplikacje dla młyna młotkowego serii 13:

– wióry drzewne

– wstępnie rozdrobnione odpady drewniane i drewnopochodne,

– trociny, biomasa

Shutte Buffalo Polska, hammermills Polska, młyn młotkowy, młyn udarowy, kruszarka młotkowa, kruszarka udarowa, shredder, prodoreko, młyn spożywczy, młyn chemiczny, młyn do biomasy, młyn do mączki mięsno-kostnej, młyn do pasz dla zwierząt, młyn do kory

 

 

 

Seria 15 młynów młotkowych należy do grupy młynów o dużych wydajnościach, gdzie opróżnianie młyna może odbywać się grawitacyjnie lub pneumatycznie. W tej serii młynów młotkowych rotor ma średnicę 44”. Obroty są na poziomie 1800 rpm. W niektórych przypadkach stosuje się silnik 1200 rpm. Młyny młotkowe serii 15 dostępne są w pięciu standardowych szerokościach – 24”-72”.

Shutte Buffalo Polska, hammermills Polska, młyn młotkowy, młyn udarowy, kruszarka młotkowa, kruszarka udarowa, shredder, prodoreko, młyn spożywczy, młyn chemiczny, młyn do biomasy, młyn do mączki mięsno-kostnej, młyn do pasz dla zwierząt, młyn do kory

Typowe aplikacje dla młyna młotkowego serii 15:

– wióry drzewne

– wstępnie rozdrobnione odpady drewniane i drewnopochodne,

– trociny, biomasa

– kora

 

 

 

 

Podwójny młyn młotkowy drobnego mielenia Shutte Buffalo serii FG i FGZ do domielania wstępnie rozdrobnionych lub niewielkich odpadów drewnianych do uziarnienia produktu na poziomie mączki/pyłu w pojedynczym procesie przy użyciu jednego młyna młotkowego.

Shutte Buffalo Polska, hammermills Polska, młyn młotkowy, młyn udarowy, kruszarka młotkowa, kruszarka udarowa, shredder, prodoreko, młyn spożywczy, młyn chemiczny, młyn do biomasy, młyn do mączki mięsno-kostnej, młyn do pasz dla zwierząt, młyn do kory

Seria młynów FG została zaprojektowana na potrzeby uzyskiwania najlepszych możliwych wyników przy mieleniu do poziomu mączki/pyłu poprzez połączenie dwóch jednostek mielących – młyna młotkowego serii 13 i zamontowanie jednej jednostki nad drugą.

Z kolei młyny młotkowe serii FGZ pozwalają na rozdrabnianie większych bloków do rozmiarów pyłu/mączki lub drobnych trocin poprzez połączenie młyna młotkowego serii HZF z młynem serii 13 poprzez połączenie tych młynów w jedną całość.

Shutte Buffalo Polska, hammermills Polska, młyn młotkowy, młyn udarowy, kruszarka młotkowa, kruszarka udarowa, shredder, prodoreko, młyn spożywczy, młyn chemiczny, młyn do biomasy, młyn do mączki mięsno-kostnej, młyn do pasz dla zwierząt, młyn do kory

Młyny FG i FGZ dostępne są w czterech standardowych rozmiarach (licząc dwie jednostki mielące) o mocy od 125 do 500 HP.

Zastosowanie młynów młotkowych FG i FGZ:

– mączka drzewna,

– drewno kompozytowe,

– ściółka dla zwierząt,

– przetwarzanie biomasy.

 

 

Młyny młotkowe serii HZF

Młyny młotkowe horyzontalne Shutte Buffalo serii HZF zostały zaprojektowane do przetwarzania dłuższych odpadów drewnianych i drewnopochodnych, takich jak odpady ze zrywek, kantówek czy pociętych bloków. Młyny młotkowe serii HZF są dostępne w czterech standardowych rozmiarach od 10” do 36” szerokości.

Shutte Buffalo Polska, hammermills Polska, młyn młotkowy, młyn udarowy, kruszarka młotkowa, kruszarka udarowa, shredder, prodoreko, młyn spożywczy, młyn chemiczny, młyn do biomasy, młyn do mączki mięsno-kostnej, młyn do pasz dla zwierząt, młyn do kory

Zastosowanie:

– cięte bloki,

– zrywki, kantówki, listwy,

– drewno z rozbiórek, recyklingu, w tym recyklingu mebli,

– deski panelowe,

– odpady fornirowe.

Shutte Buffalo Polska, hammermills Polska, młyn młotkowy, młyn udarowy, kruszarka młotkowa, kruszarka udarowa, shredder, prodoreko, młyn spożywczy, młyn chemiczny, młyn do biomasy, młyn do mączki mięsno-kostnej, młyn do pasz dla zwierząt, młyn do kory

Młyny młotkowe serii Hog Erizer przeznaczone są do mielenia palet i odpadów z palet.

Przy wydajnościach przekraczających 10 tph, młyny młotkowe serii Hog Erizer całkowicie i z dużą dokładnością mielą na drobno palety lub części palet. W trakcie mielenia gwoździe, inne elementy metalowe o właściwościach magnetycznych są oddzielane za pomocą magnesów.

 

Młyny młotkowe serii HOG Erizer dostępne są trzech rozmiarach:

– model 56-35 przeznaczony do mielenia całych palet,

– modele 42-35 i 30-35 przeznaczone do mielenia odpadów i desek paletowych,

 

Zastosowanie młynów młotkowych HOG ERIZER:

– drewno z rozbiórek,

– deski panelowe,

– recykling palet,

– recykling odpadów z tartaków i fabryk mebli,