kruszarki i młyny

Kruszarka – maszyna rozdrabniająca wykorzystująca proces kruszenia do wytwarzania kruszywa.

Umownie przyjmuje się, że z kruszeniem mamy do czynienia wtedy, gdy produkt rozdrabniania ma średnicę większą od 1 mm, a z mieleniem, gdy średnicę poniżej 1 mm.

Najczęściej spotykane typy kruszarek:

Kruszarki szczękowe:

Stosowane do wstępnego i wtórnego kruszenia materiałów o małej i średniej podatności na rozdrabnianie (granitbazaltsjenitporfir).

W kruszarkach szczękowych rozdrabnianie następuje poprzez zgniatanieścinanie i zginanie brył nadawy (podawanego materiału) między szczęką stałą a ruchomą. Ze względu na rozwiązanie napędu szczęki ruchomej wyróżnia się dwa typy kruszarek szczękowych:

  • dwurozporowe (typu Blake), w których szczęka ruchoma jest zamocowana na stałej osi i napędzana członem połączonym z wałem mimośrodowym; szczęka ruchoma wykonuje ruch prosty wokół stałej osi;
  • jednorozporowe (typu Dalton), w których szczęka ruchoma jest osadzona bezpośrednio na wale mimośrodowym i wykonuje ruch złożony eliptyczny.

kruszarki, młotkowe, stożkowe, szczękowe, gyratory, walcowe, jednowałowe, dwuwałowe, prodoreko

 

Kruszarki stożkowe:

Stosowane przeważnie do drobnego kruszenia, produkt kruszenia bardziej regularny niż w przypadku kruszarek szczękowych. Nie stosuje się ich do rozdrabniania materiałów miękkich, lepkich i wilgotnych.

Materiał rozdrabniany jest między stożkami: zewnętrznym stałym i wewnętrznym ruchomym wykonującym ruch mimośrodowy. Są rozwiązania, kiedy stożek zewnętrzny jest ruchomym, wtedy mówimy o kruszarkach stożkowych płaszczowych.

Kruszarki stożkowe są jednopodporowe i dwupodporowe.

kruszarki, młotkowe, stożkowe, szczękowe, gyratory, walcowe, jednowałowe, dwuwałowe, prodoreko

Kruszarki walcowe:

Stosowane najczęściej do kruszenia średniego i drobnego, a także mielenia materiałów średniej i małej twardości.

Materiał jest rozdrabniany przez zgniatanie między przeciwbieżnie obracającymi się walcami (najczęściej dwa, choć są rozwiązania z trzema). Powierzchnie walców mogą być gładkie lub zębate

kruszarki, młotkowe, stożkowe, szczękowe, gyratory, walcowe, jednowałowe, dwuwałowe, prodoreko

Kruszarki udarowe, udarowo-młotkowe

Stosowane są obecnie do wszystkich stadiów kruszenia oraz mielenia. Są obecnie wykorzystywane do kruszenia najtwardszych skał bazalt, dolomit, wapień, granit itp o niewielkiej ścierności. Rozdrabnianie materiału następuje poprzez uderzenie wirującymi elementami roboczymi, jak również odbicia od nieruchomych płyt korpusu.

kruszarki, młotkowe, stożkowe, szczękowe, gyratory, walcowe, jednowałowe, dwuwałowe, prodoreko

 

W naszej ofercie znajdą Państwo szereg różnych typów kruszarek,

 kruszarki udarowe i młotkowe amerykańskiej firmy Shutte Buffalo

– kruszarki szczękowe, młotkowe, udarowe, stożkowe, Gyratory, walcowe, jedno- i dwuwałowe FLSmidth

– kruszarki młotkowe rosyjskiej firmy Strommashina,

– kruszarki szczękowe amerykańskiej firmy MBMM,

– kruszarki walcowe Merz Aufbereintungstechnik,

– czerpaki kruszące MB Crusher

 

Młyn – urządzenie do rozdrabniania cząstek stałych. Przyjmuje się, że mieleniem nazywamy proces, w którym produktem końcowym jest uziarnienie poniżej 1mm.

Ze względu na rodzaj elementów rozdrabniających rozróżnia się młyny:

– kulowe – to odmiana młyna, w którym funkcję mielników spełniają kule o różnych średnicach, wykonane z twardego materiału o dużej gęstości, takiego jak stal czy ceramika. Młyny tego typu służą do mielenia na sucho lub mokro surowców średniotwardych i miękkich – stosuje się je do przeróbki rud lub do przerobu odpadów wielkogabarytowych (np. zgarów pochodzących z odlewnictwa metali nieżelaznych), a także w przemyśle cementowym, ceramicznym i w energetyce.

– młotkowe, bijakowe, tnące – materiał mielony jest przez uderzanie ciężkich płyt stalowych, tzw. młotków, zamocowanych na szybkoobrotowej tarczy pionowe, w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy biomasie stosowane są młyny tnące z nożami zamontowanymi na rotorze.

młyn kulowy, młotkowy, strumieniowy, palcowy, walcowy, do gumy, spożywczy, prodoreko

– walcowe, rolkowe – materiał jest rozgniatany i rozcierany pomiędzy dwoma poziomymi walcami obracającymi się w przeciwnych kierunkach

– żarnowe – materiał jest rozgniatany i rozcierany pomiędzy grubymi, poziomo zamocowanymi kamiennymi lub stalowymi tarczami, z których zwykle obraca się tylko jedna

młyn kulowy, młotkowy, strumieniowy, palcowy, walcowy, do gumy, spożywczy, prodoreko

– wibracyjne

– palcowe – mielenie materiału odbywa się pomiędzy dwiema pionowymi, wirującymi w przeciwnych kierunkach tarczami, za pomocą przymocowanych do nich stalowych prętów, tzw. palców

– strumieniowe – są używane do mielenia materiałów bardzo twardych, do bardzo dużego rozdrobnienia, oraz w sytuacji gdzie mielony materiał musi mieć bardzo wysoką czystość i być wolny od zanieczyszczeń powstałych w procesie mielenia. W młynach strumieniowych materiał jest wprawiany w ruch poprzez gaz (powietrze) dostarczane pod ciśnieniem. Rozpędzone cząstki materiału zderzają się ze sobą i rozpadają na mniejsze fragmenty. Można w ten sposób uzyskać rozdrobnienie materiału nieosiągalne dla młynów udarowych. Ponieważ materiał jest rozdrabniany w wyniku kontaktu produkt-produkt w młynie nie występują standardowe narzędzia mielące, które mogą się zużywać. Młyn jest wyposażony w klasyfikator powietrzny umożliwiający dokładne ustalenie rozdrobnienia mielonego materiału.

To podstawowy podział młynów.

młyn kulowy, młotkowy, strumieniowy, palcowy, walcowy, do gumy, spożywczy, prodoreko

W naszej ofercie dotyczącej młynów znajdą Państwo szereg maszyn mielących takich firm, jak:

– Atritor – (UK), specjalizacja to mikronizery, układy zamknięte z klasyfikatorami, młyny palcowe, strumieniowe,

– Ecutec (Hiszpania) Hiszpania)– młyny kulowe, palcowe, walcowe, układy zamknięte z wbudowanym klasyfikatorem, wszystkie rodzaje przemysłu,

– Eirich Impianti (Włochy) – młyny kulowe, kulowe horyzontalne z klasyfikatorem, atrittor Mill,

– Strommashina (Rosja) – młyny kulowe, prętowe, cylpepsowe, młotkowe,

– Shutte Buffalo (USA) – młyny młotkowe, bijakowe, tnące, przemysł mineralny, spożywczy, biomasa

– Toper (Turcja) – młyny żarnowe, młotkowe, głównie dla przemysłu spożywczego,

 MBMM (USA) – młyny kulowe i młotkowe dla przemysłu mineralnego, górnictwa,

 FLSmidth – młyny kulowe, misowo-rolkowe, inne, system załadunku kul do młynów kulowych,

– Munson Machinery (USA) – młyny palcowe, ścierające (attrition), młotkowe, dla wielu gałęzi przemysłu,

– Merz Aufbereitungstechnik (Niemcy)

 Pelmar – mielenie gumy i kauczuku

młyn kulowy, młotkowy, strumieniowy, palcowy, walcowy, do gumy, spożywczy, prodoreko

 

Rozdrabniacz bijakowy ssąco tłoczący Adraf zwany też śrutownikiem przeznaczony jest do rozdrabniania ziaren zbóż w procesie przygotowania pasz.

W ofercie posiadamy śrutowniki o mocach 7,5kw,11kW, 15kW, 18kW oraz 22kW o wydajności od 800kg/h do prawie 2500kg/h

Maszyna samoczynnie zasysa ziarno, rozdrabnia je i następnie tłoczy w postaci śruty do mieszalnika pasz. Urządzenie jest przystosowane do współpracy z mieszalnikami pasz produkcji ADRAF. W połączeniu z mieszalnikiem i wagą elektroniczną stanowi kompletną linię do produkcji pasz w gospodarstwie rolnym.

rozdrabniacz bijakowy, śrutownik, prodoreko, adraf

Na wyposażeniu standardowym znajduje się: ssawa, 5mb węża ssącego i 3mb węża tłoczącego

Każdy rozdrabniacz ma zamontowany magnes wyłapujący drobne elementy metalowe, amperomierz oraz wyłącznik termiczny chroniący przed uszkodzeniem silnika.