mineralne

Doświadczenie w instalacjach technologicznych, automatyzacji procesów i układach transportowych pozwala nam na realizowanie kompletnych ciągów produkcyjnych oraz instalacji przemysłowych wdrażanych „pod klucz”, w tym dla przemysłu

 • mineralnego,
 • górniczego,
 • ceramicznego
 • materiałów ogniotrwałych

prodoreko, linie przemysłowe, ciągi technologiczne

Każda aplikacja, każdy projekt, bazuje na właściwościach surowca/surowców oraz wymaganiach końcowych. Standardowa procedura opracowania i wdrożenia projektu to, wstępny projekt oraz budżet, testy z surowcem (o ile wymagane), wdrożenie projektu, uruchomienie. To bardzo uproszczony schemat, może się jednak różnić od standardu, gdyż do każdego projektu podchodzimy w sposób indywidualny.

prodoreko, linie przemysłowe, ciągi technologiczne

Linie przemysłowe i ciągi technologiczne obejmują przede wszystkim:

 • Wyładunek surowca,
 • Magazynowanie
 • Transport i podawanie
 • Rozdrabnianie/kruszenie/mielenie/mikronizacja
 • Sianie/klasyfikacja/rozdzielanie
 • Mieszanie i granulacja
 • Prażenie/wypiekanie/spiekanie/kalcynacja/chłodzenie
 • Pakowanie

prodoreko, linie przemysłowe, ciągi technologiczne

Przykłady linii opracowanych przez nas wraz z naszymi Partnerami:

 • Linie do kruszenia, mielenia, klasyfikacji surowców i rud
 • Linie do produkcji gipsu budowlanego i materiałów gipsowych
 • Linie do produkcji mikroproszków
 • Linia suszenia żelazostopów
 • Linie suszenia i przemiału żużla wielkopiecowego
 • Technologiczny kompleks termicznej utylizacji odpadów wiercenia (mułu wiertniczego)
 • Linie do produkcji i suszenia wapnia oraz mleka wapiennego
 • Linia do produkcji keramzytu