przesiewacze VTU typu Tumbler (wolnoobrotowe, tzw. pływające) Cuccolini (Virto Group)

Virto Group, cuccolini Polska, przesiewacz wibracyjny, przesiewacz niskoprofilowy, przesiewacz do zawiesin, przesiewacz pływający, przesiewacz tumbler, pompa brudnej wody, przesiewacz mobilny, przesiewacz wibracyjny mobilny, sito wibracyjne, części do przesiewaczy, prodoreko

VTU 1200, 2000, 2400: przesiewacze Tumbler to wyjątkowa linia przesiewaczy dostępnych w trzech średnicach, 1200, 2000 i 2400mm. Przeznaczone są głównie do odpylania i przesiewania drobnych ciał stałych (poniżej 100 mikronów). Używane są przede wszystkim w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz innych gałęziach przemysłu, gdzie wymagane jest uzyskanie drobnych frakcji przy delikatnych surowcach. Przy użyciu sit o oczku 20 mikronów sprawność maszyny wynosi 95%. Żywotność sit w porównaniu z przesiewaczami standardowymi jest dłuższa nawet do 1000%. Przesiewacze Tumbler uzyskują wydajność do 600% większą w stosunku do analogicznych (pod kątem średnicy) przesiewaczy standardowych. Przesiewacze tej serii wykonane są ze stali AISI 304, wyposażone są w automatyczny system czyszczenia oczek sita i mechaniczny system podnoszenia pokładów. Poziom hałasu został zredukowany w porównaniu do standardowych przesiewaczy wibracyjnych. 

Virto Group, cuccolini Polska, przesiewacz wibracyjny, przesiewacz niskoprofilowy, przesiewacz do zawiesin, przesiewacz pływający, przesiewacz tumbler, pompa brudnej wody, przesiewacz mobilny, przesiewacz wibracyjny mobilny, sito wibracyjne, części do przesiewaczy, prodoreko