suszarnie bębnowe BS-1 Strommashina

Strommashina, Polska, piec cementowy, piec ceramiczny, suszarnia obrotowa, piec obrotowy, prodoreko

Suszarka bębnowa BS1,0

Piec dla suszenia piasku. Sprzęt dla suszenia piasku, wapnia, gliny, kredy i in. Suszenie piasku.

Suszarki bębnowe  (albo „piec dla suszenia piasku”) – przeznaczone dla suszenia materiałów sypkich gazami paleniskowymi. Wykorzystują się w produkcji materiałów budowlanych, w różnych liniach dla cieplnego suszenia wapnia, gliny, piasku, kredy i innych materiałów sypkich wielkością cząstek do 60 mm.

Zasada funkcjonowania urządzenia polega na owym, że przy obracaniu obudowy bębnu odbywa się przemieszczenie materiału do komory wyładowczej. Powietrze gorące nadchodzi do obudowy i, kontaktując z materiałem, nagrzewa jego. Odbywa się wyparowywanie wilgoci w zawartości obudowy. Tryb suszenia dla różnego materiału zmienia się zależnie od wilgoci surowca na wejściu do bębnu i potrzebnej wilgoci materiału gotowego.

Dane techniczne БС 1,0 Długość obudowy bębnu
4000 6000 8000 10000 12000
Wydajność po suszeniu piasku kwarcowego przy początkowej wilgoci 10%, końcowej wilgoci 0,5 1 – 2,2 ton/godz. 2,5 – 3,5 ton/godz. 3,5 – 4,5 ton/godz. 4,5 – 5,5 ton/godz. 5,5 – 6,5 ton/godz.
Objętość obudowy bębnu 3,14 m³ 4,72 m³ 6,28 m³ 7,85 m³ 9,42 m³
Masa 2320 kg 2970 kg 3620 kg 4270 kg 4920 kg
Częstotliwość obrotu bębnu 3,7 / 5 / 7,5 ob. / min.
Kąt nachylenia obudowy bębnu do horyzontu 1-4 stop.
Reduktor 1Ц2У-160-40-12(21) 1Ц2У-200-40-12(21)
Silnik Typowymiar 5A132M8/6/4 5А160S8/6/4
Moc 2,8 / 3,0 / 6,0 4 / 4,5 / 7,5
Częstotliwość obrotu 750 / 1000 / 1500 ob./min.

 

Wybór rodzaju suszarki bębnowej zależy od rodzaju materiału do suszenia.

Zalety suszarek bębnowych w porównaniu z innymi rodzajami (szybowych, rombicznych i innych):

  • uniwersalność;
  • równomierność grzania i suszenia cząstek kosztem intensywnego mieszania materiału;
  • możliwość suszyć wysoko wilgotny i zanieczyszczony materiał;
  • łatwość montażu (dla rozruchu nie wymaga się zabudowań fundamentalnych);
  • wysoka wydajność (suszenie odbywa się w kilka razy szybciej, aniżeli w suszarniach szybowych);
  • pewność pracy (wyłącza się utworzenie stref stagnacyjnych);
  • rozsądna cena;
  • niskie zużycie energii elektrycznej.

Strommashina, Polska, piec cementowy, piec ceramiczny, suszarnia obrotowa, piec obrotowy, prodoreko

Są następne rodzaje sprzętu do suszenia: 
-ogólnego przeznaczenia;
-granulujący.

Zależnie od wymagań procesu technicznego, rozmieszczenia do suszarki bębnowej, zgodnie z zapytaniem konsumentów i uzgodnionym zadaniem technicznym suszarki bębnowe produkują się w następnych konstrukcjach:
– przeciwprądowa i współprądowa;
– z kątem nachylenia bębnu od 1 stopnia;
– z lewym i prawym rozmieszczeniem napędu;
– z komorami wyładowczymi i załadowczymi albo bez;
– ze stali odpornej na korozję, węglowej albo żarowytrzymałej.

Suszarka bębnowa o działaniu ciągłym. Suszarka bębnowa składa się z obudowy, stacji podporowo-oporowej, stacji oporowej, napędu, bandaży, wieńca zębatego.

Obudowa bębnu jest konstrukcją spawalniczą, dokonaną z oddzielnych segmentów pierścieniowych. Wewnątrz obudowy dla katalizowania przekazania ciepła zależnie od modyfikacji bębnu montują się różne rodzaje końcówek:
– na początku śrubowa, na całej części bębnu podnośnikowo-łopatkowa;
– na początku śrubowa, w średniej części bębnu podnośnikowo-łopatkowa i łańcuchowa;
– na początku śrubowa, w średniej części bębnu podnośnikowo-łopatkowa i sektorowa, także przy uzgodnieniu z zleceniodawcą montują się końcówki:
– łańcuchowe
– kombinowane
– komórkowe
– rozdzielcze